Autoceļu uzturēšana

 

Zilupes novada pašvaldības "A" grupas ceļu saraksts

 

 

Ceļu raksturojošie parametri

 

 

 

ceļi

 

 

 

adrese (km)

 

 

Īpašuma

Nr.

Ceļa nosaukums

no

līdz

garums

seguma

kadastra

p.k.

 

 

 

(km)

veids

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

14

 

Zaļesjes pagasts:

 

 

 

 

 

ZA1

Rutki-Janavole-Brigu stacija

0,00

3,10

3,10

grants

68960010067

ZA2

Surbeļi-Marcinpole-Zilupe

0,00

2,40

2,40

grants

68960040107

 

 

 

 

 

 

68960020209

ZA3

Surmači-Naumki-Duboviki

0,00

4,20

4,20

grants

68960080269

 

 

 

 

 

 

68960040104

ZA4

Ploski-Marcinpole

0,00

1,33

1,33

grants

68960020259

 

 

1,33

1,90

0,57

grunts

 

ZA5

Zilupe-Opoļu RKP

0,00

0,59

0,59

grants

68960030225

 

 

0,00

0,17

0,17

grants

68960030226

 

 

0,00

0,85

0,85

grants

68960030227

 

 

0,00

0,39

0,39

grants

68960030228

ZA6

Zaļesje-Duboviki

0,00

1,50

1,50

grants

68960080171

 

Lauderu pagasts:

 

 

 

 

 

LA1

Lauderi-Blonti

0,00

1,13

1,13

grants

68640020254

 

 

1,13

1,83

0,70

grunts

 

LA2

Lauderi-Pļepļi

0,00

1,71

1,71

grants

68640020255

 

 

 

 

 

 

68640010255

LA3

Bidrijas ceļš

0,00

1,40

1,40

grants

68640020256

 

 

 

 

 

 

68640020319

LA4

Koņeva-Morozi

0,00

4,60

4,60

grants

68640040054

 

 

 

 

 

 

68640060093

LA5

Cucuri-Rjabije-Morozi

0,00

5,25

5,25

grants

68640060079

LA6

Pļavu ielas ceļš

0,00

0,15

0,15

melnais

68640020289

 

Pasienes pagasts:

 

 

 

 

 

PA1

Pasiene-Gorbači

0,00

1,28

1,28

grants

68840010476

PA2

Pasiene-Adamova-Pasiene

0,00

3,24

3,24

grants

68840010478

PA3

Pasiene-Grišina-Katalova

0,00

11,29

11,29

grants

68840020038

 

 

 

 

 

 

68840040130

 

 

 

 

 

 

68840010362

PA4

Pricimova-Katalova

0,00

3,41

3,41

grants

68840010420

 

 

 

 

 

 

68840030045

PA5

Zaborje-Šešku kapi

0,00

2,71

2,71

grants

68840090050

PA6

Guzenki-Latišonki

0,00

2,10

2,10

grants

68840080109

PA7

Zaborje-Baltkrievijas robeža

0,00

0,80

0,80

grunts

68840090049

PA8

Klostera ceļš

0,00

0,15

0,15

melnais

68840010516

PA9

Lauku ceļš

0,00

0,60

0,60

grants

68840010517

PA10

Baznīcas ceļš

0,00

0,30

0,30

melnais

68840010518

PA11

Parku ceļš

0,00

0,36

0,36

melnais

68840010363

 

 

0,36

0,51

0,15

grants

 

 

Kopā "A" grupas ceļi:

 

 

56,43

 

 

tajā skaitā:

melnais segums:

0,96

grants segums:

54,2

grunts segums:

1,37

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas ndaļas reģistra dati 30.10.2020.

 

Zilupes novada pašvaldības "B" grupas ceļu saraksts

 

 

Ceļu raksturojošie parametri

 

 

 

ceļi

 

 

 

adrese (km)

 

 

Īpašuma

Nr.

Ceļa nosaukums

no

līdz

garums

seguma

kadastra

p.k.

 

 

 

(km)

veids

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

14

 

Zaļesjes pagasts:

 

 

 

 

 

ZB1

Savelinki-Belomoje

0,00

1,80

1,80

grants

68960030141

ZB2

Sviļava-Cibuļi-Rakšina

0,00

0,83

0,83

grants

68960020258

 

 

0,83

1,80

0,97

grunts

 

ZB3

Sovāni-Sļadzeva

0,00

1,40

1,40

grants

68960050130

ZB4

Kalpinka-Jučeva

0,00

1,80

1,80

grunts

68960070117

ZB5

Zaļesje-Naumki-Romašonki

0,00

0,36

0,36

grants

68960040103

 

 

0,36

3,20

2,84

grunts

68960080170

 

 

 

 

 

 

68960080172

 

 

 

 

 

 

68960080171

ZB6

Bondari-Zaleščina-Bukatina

0,00

1,90

1,90

grants

68960070116

 

 

1,90

3,40

1,50

grunts

 

 

Lauderu pagasts:

 

 

 

 

 

LB1

Blontu ceļš

0,00

0,60

0,60

grunts

68640020256

LB2

Paideri-Bortnīki

0,00

1,54

1,54

grunts

68640030158

LB3

Sološi-Maslova

0,00

2,28

2,28

grants

68640030128

LB4

Turovka-Rudovo

0,00

1,94

1,94

grants

68640010111

LB5

Žlobnovo-Cucuri

0,00

0,80

0,80

grunts

68640060092

 

Pasienes pagasts:

 

 

 

 

 

PB1

Pasiene-Pasiene 2

0,00

0,39

0,39

grants

68840010482

PB2

Pasiene-Pasiene 3

0,00

0,40

0,40

grants

68840010481

PB3

Torčilova-Gorniki-Piragova

0,00

3,71

3,71

grants

68840030046

PB4

Grišina-Pirdova-Katakova

0,00

2,81

2,81

grants

68840040210

 

 

 

 

 

 

68840040095

 

 

 

 

 

 

68840040155

 

 

 

 

 

 

68840060063

PB5

Skripčino-Pirdova

0,00

4,90

4,90

grants

68840040209

 

 

 

 

 

 

68840060026

PB6

Šuškova-Šuškova 2

0,00

0,65

0,65

grants

68840070222

 

 

0,65

0,69

0,04

grunts

68840070224

PB7

Šuškova-Pinti

0,00

1,69

1,69

grants

68840070348

PB8

Šuškova-Rudņa

0,00

1,10

1,10

grunts

68840070349

PB9

Kozlova-Tiuļova-Pinti

0,00

3,22

3,22

grants

68840070210

PB10

Garaņi-Biksi

0,00

1,49

1,49

grants

68840050079

 

 

 

 

 

 

68840050081

 

Kopā "B" grupas ceļi:

 

 

40,96

 

 

tajā skaitā:

melnais segums:

0

grants segums:

29,77

grunts segums:

11,19

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas ndaļas reģistra dati 30.10.2020.

 

Zilupes novada pašvaldības "C" grupas ceļu saraksts

 

 

Ceļu raksturojošie parametri

 

 

 

ceļi

 

 

 

adrese (km)

 

 

Īpašuma

Nr.

Ceļa nosaukums

no

līdz

garums

seguma

kadastra

p.k.

 

 

 

(km)

veids

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

14

 

Zaļesjes pagasts:

 

 

 

 

 

ZC1

Čivčiši-Pampļeva

0,00

1,20

1,20

grunts

68960070115

ZC2

Rutku kapu ceļš

0,00

2,00

2,00

grunts

68960010069

ZC3

Žiževa-Derjagina

0,00

1,60

1,60

grunts

68960030142

 

 

 

 

 

 

68960050168

ZC4

Sviļava-Ploski

0,00

0,90

0,90

grunts

68960020208

ZC5

Jučuva-Kastičina-Zaļeščina

0,00

1,00

1,00

grunts

68960070120

ZC6

Surmaču ceļš

0,00

0,40

0,40

grunts

68960080174

 

 

 

 

 

 

68960040102

ZC7

Duboviki-Naumki-Surmači

0,00

1,80

1,80

grunts

68960080174

 

 

 

 

 

 

68960040102

ZC8

Bondari-Kastricina

0,00

0,35

0,35

grunts

68960070119

 

 

 

 

 

 

68960070172

ZC9

Gubina-Šilova

0,00

0,58

0,58

grunts

68960040136

ZC10

Skaistava-Sļadzeva

0,00

1,60

1,60

grunts

68960050236

 

 

 

 

 

 

68960050235

ZC11

Horoševa-Krievijas robeža

0,00

1,00

1,00

grunts

68960060088

ZC12

Pampļeva-Pampļevas kapi

0,00

0,45

0,45

grunts

68960070115

ZC13

Duboviki-Padavaļina

0,00

1,10

1,10

grunts

68960080157

 

 

 

 

 

 

68960080184

ZC14

Rivčini-Rakšina

0,00

1,10

1,10

grunts

68960020209

ZC15

Gubina-Romašenki

0,00

2,20

2,20

grunts

68960040108

ZC16

Zaļesje-Sļadzeva

0,00

1,20

1,20

grunts

68960080169

ZC17

Zaļesjes dārziņu ceļš

0,00

0,60

0,60

grunts

68960080167

 

Lauderu pagasts:

 

 

 

 

 

LC1

Nivinskije-Litovskie-Pļepļi

0,00

1,80

1,80

grunts

68640050121

LC2

Visti-Pīteri

0,00

2,20

2,20

grants

68640050110

LC3

Skredeļi-Beļaji

0,00

0,55

0,55

grunts

68640020282

 

 

0,55

1,45

0,90

grunts

68640030163

LC4

Dongu ceļš

0,00

0,67

0,67

grants

68640040053

LC5

Skredeļu ceļš

0,00

0,34

0,34

grunts

68640020283

LC6

Novinsku ceļš

0,00

0,23

0,23

grunts

68640050119

LC7

Cucuru kapu ceļš

0,00

0,93

0,93

grunts

68640060091

 

 

 

 

 

 

68640060128

LC8

Novinskie-Kazimirova

0,00

0,56

0,56

grunts

68640050120

LC9

Sološu ceļš

0,00

0,82

0,82

grants

68640030192

 

 

 

 

 

 

68640030160

LC10

Lauderi-Streļcova

0,00

1,42

1,42

grunts

68640020280

LC11

Kovališki-Iljusi

0,00

0,42

0,42

grunts

68640030162

LC12

Pļepļi-Rudova

0,00

1,40

1,40

grants

68640010065

LC13

Turovka-Turovka 2

0,40

0,50

0,10

grunts

68640050118

 

Pasienes pagasts:

 

 

 

 

 

PC1

Garaņi-Noviņje

0,00

1,61

1,61

grunts

68840050033

PC2

Šķaune-Pedeļova

0,00

1,71

1,71

grunts

68840070358

PC3

Kozlova-Valsts mežs

0,00

0,41

0,41

grunts

68840070212

PC4

Pintu ceļš

0,00

1,30

1,30

grunts

68840070211

 

 

 

 

 

 

68840090115

 

 

 

 

 

 

68840090090

PC5

Šešku ceļš

0,00

0,65

0,65

grunts

68840090090

PC6

Reči-Valsts mežs

0,00

1,40

1,40

grunts

68840080257

 

 

 

 

 

 

68840080124

PC7

Gorbači-Torčilova

0,00

2,10

2,10

grunts

68840010474

 

 

 

 

 

 

68840030061

 

 

 

 

 

 

68840030060

PC8

Meikšāni-Kalnačeva

0,00

1,31

1,31

grunts

68840080154

 

 

 

 

 

 

68840080157

PC9

Skripčina-Skripčinas kapi

0,00

0,49

0,49

grunts

68840060027

PC10

Garaņi-Garaņi 2

0,00

0,79

0,79

grunts

68840050068

PC11

Dolgije-Koļesņiki

0,00

1,60

1,60

grunts

68840020043

 

 

 

 

 

 

68840020044

 

 

 

 

 

 

68840020020

PC12

Noviki-Ļitviki

0,00

0,68

0,68

grunts

68840020074

PC13

Meikšāni-Šešku ezers

0,00

1,21

1,21

grunts

68840080137

 

 

 

 

 

 

68840090116

PC14

Gorbači-Karjera

0,00

0,49

0,49

grants

68840010475

 

 

 

 

 

 

 

PC15

Draudzības kurgāna celiņi

0,00

0,30

0,30

grants

68840090091

 

 

0,30

1,20

0,90

melnais

 

PC16

Kozlova-Kozlova 2

0,00

0,51

0,51

grunts

68840070220

 

 

 

 

 

 

68840070215

PC17

Adamova-Bukatino

0,00

1,66

1,66

grunts

68840010364

 

Kopā "C" grupas ceļi:

 

 

50,54

 

 

tajā skaitā:

melnais segums:

0,90

grants segums:

5,88

grunts segums:

43,76

 

Kopā "A-C" grupas ceļi:

 

 

147,93

 

 

 

tajā skaitā:

 

 

 

 

 

 

melnais segums:

 

 

1,86

 

 

 

grants segums:

 

 

89,85

 

 

 

grunts segums:

 

 

56,32

 

 

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas ndaļas reģistra dati 30.10.2020.

 

Zilupes novada pašvaldības ielu saraksts

 

 

Ceļu raksturojošie parametri

 

 

 

ielas

 

 

 

adrese (km)

 

 

 

Īpašuma

Nr.

Ielas nosaukums

no

līdz

garums

brauktuves

seguma

kadastra

p.k.

 

 

 

(km)

laukums

veids

Nr.

 

 

 

 

 

(m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

15

 

Zilupe:

 

 

 

 

 

 

1

Amatnieku

0,000

0,280

0,280

1596

melnais

68170020297

 

 

0,280

0,400

0,120

720

melnais

68170020319

2

Baznīcas

0,000

0,069

0,069

449

grants

68170030400

 

 

0,000

0,320

0,320

2400

melnais

68170030400

 

 

0,320

0,820

0,500

3250

melnais

68170030400

 

 

0,820

1,060

0,240

1560

melnais

68170030400

 

 

1,060

1,260

0,200

1300

melnais

68170030400

 

 

1,260

1,540

0,280

1885

melnais

68170030400

 

 

0,000

0,150

0,150

975

grants

68170030400

3

Brīvības

0,000

2,400

2,400

18520

melnais

68170020330

 

(škērsiela)

0,000

0,126

0,126

1391

melnais

68170020329

 

 

 

 

 

 

 

68170020171

4

Bērzu

0,000

0,420

0,420

1932

grants

68170010210

 

 

0,000

0,110

0,110

506

grants

68170010209

5

Dārzu

0,000

0,630

0,630

3780

melnais

68170020335

 

 

0,630

0,720

0,090

495

grants

68170020335

6

Domes

0,000

0,236

0,236

1652

melnais

68170020335

 

 

0,236

0,909

0,673

4846

melnais

68170030450

 

 

0,909

1,076

0,167

1202

grants

68170030450

7

Domes (šķērsiela)

0,000

0,176

0,176

734

melnais

68170030450

8

Dzelzceļa

0,000

0,180

0,180

1080

melnais

68170030346

 

 

0,180

0,620

0,440

3080

grants

68170030346

9

Kalna

0,000

0,167

0,167

1002

melnais

68170030441

 

 

0,000

0,107

0,107

803

grants

68170030441

11

Klusā

0,000

0,520

0,520

2600

grants

68170010206

 

Klusā (2.posms)

0,000

0,200

0,200

800

grants

68170010206

12

Latgales

0,000

0,585

0,585

4270

melnais

68170010200

 

 

0,585

1,000

0,415

2698

grants

68170020324

 

 

1,000

1,150

0,150

675

grants

68170020324

13

Lauku

0,000

0,280

0,280

1848

melnais

68170020313

 

 

0,280

0,657

0,377

1885

grants

68170020293

 

 

0,657

1,350

0,693

4851

melnais

68170020326

14

Liepu

0,000

0,200

0,200

1200

melnais

68170020317

 

Liepu (2.posms)

0,000

0,320

0,320

2240

melnais

68170020311

15

Ludzas

0,000

0,476

0,476

2380

grants

68170010208

16

Lāčplēša

0,000

0,550

0,550

4290

melnais

68170030393

17

Mednieku

0,000

0,400

0,400

1800

grunts

68170020295

18

Meža

0,000

0,670

0,670

4355

melnais

68170020336

19

Muitas

0,000

0,050

0,050

200

grants

68170010207

 

 

0,050

0,240

0,190

1140

melnais

68170010205

 

 

0,240

1,260

1,020

6630

grants

68170010205

20

Mērnieku

0,000

0,140

0,140

910

melnais

68170030399

 

 

0,140

0,220

0,080

568

grants

68170030404

 

 

0,220

0,500

0,280

1820

melnais

68170030404

21

Parka

0,000

0,580

0,580

2450

melnais

68170030411

 

 

 

 

0,000

 

 

68170030412

 

 

 

 

0,000

 

 

68170030413

22

Partizāņu

0,000

0,170

0,170

1220

melnais

68170030419

23

Pārupes

0,000

0,180

0,180

810

melnais

68170030440

24

Peldu

0,000

0,240

0,240

960

grunts

68170010202

25

Policijas

0,000

0,170

0,170

1385

melnais

68170030397

 

 

0,170

0,420

0,250

2000

melnais

68170030403

26

Priežu

0,000

0,095

0,095

475

grants

68170010195

 

 

0,095

1,085

0,990

6203

melnais

68170010195

 

 

1,085

1,575

0,490

2940

grants

68170010195

27

Pumpura

0,000

0,220

0,220

1320

melnais

68170030410

 

 

0,220

0,390

0,170

1020

grants

68170030410

28

Purva

0,000

0,240

0,240

1440

grants

68170010227

29

Raiņa

0,000

1,360

1,360

9792

melnais

68170030259

 

 

 

 

 

 

 

68170030442

30

Robežas

0,000

0,230

0,230

1495

grants

68170030414

31

Saules

0,000

0,170

0,170

1020

melnais

68170030395

32

Sila

0,000

0,200

0,200

1200

melnais

68170010201

 

 

0,200

0,650

0,450

2700

grants

68170010204

 

 

 

 

 

 

 

68170010203

33

Skaistā

0,000

0,209

0,209

1150

grants

68170030402

 

 

0,000

0,340

0,340

1870

grants

68170030402

34

Skolas

0,000

0,443

0,443

2879

melnais

68170030408

 

 

 

 

 

 

 

68170030407

35

Stacijas

0,000

0,250

0,250

2000

melnais

68170020334

 

 

0,250

1,010

0,760

4940

melnais

68170020315

 

 

 

 

 

 

 

68170030417

 

 

 

 

 

 

 

68170020320

36

Šaurā

0,000

0,120

0,120

540

grants

68170010211

37

Tautas

0,000

0,230

0,230

1702

melnais

68170030401

38

Tirgus laukums

0,000

0,130

0,130

520

melnais

68170020328

 

 

0,130

0,210

0,080

320

grants

68170020328

39

Upes

0,000

0,280

0,280

1260

grants

68170030409

40

Sporta

0,000

0,220

0,220

1122

melnais

68170030406

 

Zilupes pilsētā:

 

 

24,944

159051

 

 

 

t.sk. melnais:

 

 

16,759

113203

 

 

 

grants segums:

 

 

7,545

43088

 

 

 

grunts segums:

 

 

0,640

2760

 

 

 

Zaļesje:

 

 

 

 

 

 

1

Latgales

0,000

0,150

0,150

900

grants

68960080270

2

Padomes

0,000

0,160

0,160

960

melnais

68960080271

3

Ozolu

0,000

0,100

0,100

400

grunts

68960080272

4

Lauku

0,000

0,230

0,230

1380

grunts

68960080168

5

Zemnieku

0,000

0,200

0,200

1200

grants

68960080273

6

Ezera

0,000

0,370

0,370

1480

grants

68960080274

 

Lauderi:

 

 

 

 

 

 

1

Bērzu

0,000

0,548

0,548

4110

melnais

68640020295

2

Bumbieru

0,000

0,410

0,410

3075

melnais

68640020284

3

Saules

0,000

0,266

0,266

2394

melnais

68640020297

4

Mazā

0,000

0,114

0,114

1026

grants

68640020287

5

Dīķa

0,000

0,103

0,103

927

grants

68640020286

6

Rožu

0,000

0,265

0,265

1855

melnais

68640020165

7

Ezera

0,000

0,100

0,100

900

melnais

68640020290

 

Pasiene:

 

 

 

 

 

 

1

Adamovas

0,000

0,200

0,200

1200

melnais

68840010479

2

Cerības

0,000

0,150

0,150

900

melnais

68840010188

3

Egļu

0,000

0,100

0,100

600

melnais

68840010514

4

Līvānu

0,000

0,150

0,150

900

melnais

68840010515

 

Ciematos kopā:

 

 

3,616

24207

 

t.sk. melnais:

 

 

2,349

16894

 

grants segums:

 

 

0,937

5533

 

grunts segums:

 

 

0,330

1780

 

 

 

 

 

 

 

Novadā kopā:

 

 

28,560

183258

 

t.sk. melnais:

 

 

19,108

130097

 

grants segums:

 

 

8,482

48621

 

grunts segums:

 

 

0,970

4540

VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas nodaļas reģistra dati 30.10.2020.

 
 
 

 

Zilupes novada autoceļu uzturēšanas klases

 

"A" grupas ceļu saraksts

 

 

 

Uzturēšanas posms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Ceļa nosaukums

No km

Līdz km

Garums

Uzturēšanas klase

 

p.k.

 

 

 

(km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Zaļesjes pagasts:

 

 

 

 

 

ZA1

Rutki-Janavole-Brigu stacija

0,00

3,10

3,10

D

 

ZA2

Surbeļi-Marcinpole-Zilupe

0,00

2,40

2,40

D

 

ZA3

Surmači-Naumki-Duboviki

0,00

4,20

4,20

C

 

ZA4

Ploski-Marcinpole

0,00

1,90

1,90

D

 

ZA5

Zilupe-Opoļu RKP

0,00

2,00

2,00

D

 

ZA6

Zaļesje-Duboviki

0,00

1,50

1,50

C

 

 

Lauderu pagasts:

 

 

 

 

 

LA1

Lauderi-Blonti

0,00

1,83

1,83

D

 

LA2

Lauderi-Pļepļi

0,00

1,71

1,71

D

 

LA3

Bidrijas ceļš

0,00

1,40

1,40

D

 

LA4

Koņeva-Morozi

0,00

4,60

4,60

C

 

LA5

Cucuri-Rjabije-Morozi

0,00

5,25

5,25

D

 

LA6

Pļavu ielas ceļš

0,00

0,15

0,15

C

 

 

Pasienes pagasts:

 

 

 

 

 

PA1

Pasiene-Gorbači

0,00

1,28

1,28

D

 

PA2

Pasiene-Adamova-Pasiene

0,00

3,24

3,24

D

 

PA3

Pasiene-Grišina-Katalova

0,00

11,29

11,29

C

 

PA4

Pricimova-Katalova

0,00

3,41

3,41

C

 

PA5

Zaborje-Šešku kapi

0,00

2,71

2,71

C

 

PA6

Guzenki-Latišonki

0,00

2,10

2,10

C

 

PA7

Zaborje-Baltkrievijas robeža

0,00

0,80

0,80

C

 

PA8

Klostera ceļš

0,00

0,15

0,15

C

 

PA9

Lauku ceļš

0,00

0,60

0,60

C

 

PA10

Baznīcas ceļš

0,00

0,30

0,30

C

 

PA11

Parku ceļš

0,00

0,51

0,51

C

 

„B" grupas ceļu saraksts

 

 

Zaļesjes pagasts:

 

 

 

 

 

ZB1

Savelinki-Belomoje

0,00

1,80

1,80

D

 

ZB2

Sviļava-Cibuļi-Rakšina

0,00

1,80

1,80

D

 

ZB3

Sovāni-Sļadzeva

0,00

1,40

1,40

D

 

ZB4

Kalpinka-Jučeva

0,00

1,80

1,80

D

 

ZB5

Zaļesje-Naumki-Romašonki

0,00

3,20

3,20

D

 

ZB6

Bondari-Zaleščina-Bukatina

0,00

3,40

3,40

D

 

 

Lauderu pagasts:

 

 

 

 

 

LB1

Blontu ceļš

0,00

0,60

0,60

D

 

LB2

Paideri-Bortnīki

0,00

1,54

1,54

D

 

LB3

Sološi-Maslova

0,00

2,28

2,28

D

 

LB4

Turovka-Rudovo

0,00

1,94

1,94

D

 

LB5

Žlobnovo-Cucuri

0,00

0,80

0,80

D

 

 

Pasienes pagasts:

 

 

 

 

 

PB1

Pasiene-Pasiene 2

0,00

0,39

0,39

C

 

PB2

Pasiene-Pasiene 3

0,00

0,40

0,40

C

 

PB3

Torčilova-Gorniki-Piragova

0,00

3,71

3,71

D

 

PB4

Grišina-Pirdova-Katakova

0,00

2,81

2,81

D

 

PB5

Skripčino-Pirdova

0,00

4,90

4,90

D

 

PB6

Šuškova-Šuškova 2

0,00

0,69

0,69

D

 

PB7

Šuškova-Pinti

0,00

1,69

1,69

D

 

PB8

Šuškova-Rudņa

0,00

1,10

1,10

D

 

PB9

Kozlova-Tiuļova-Pinti

0,00

3,22

3,22

C

 

PB10

Garaņi-Biksi

0,00

1,49

1,49

C

 

"C" grupas ceļu saraksts

 

 

 

 

 

Zaļesjes pagasts:

 

 

 

 

ZC1

Čivčiši-Pampļeva

0,00

1,20

1,20

D

ZC2

Rutku kapu ceļš

0,00

2,00

2,00

D

ZC3

Žiževa-Derjagina

0,00

1,60

1,60

D

ZC4

Sviļava-Ploski

0,00

0,90

0,90

D

ZC5

Jučuva-Kastičina-Zaļeščina

0,00

1,00

1,00

D

ZC6

Surmaču ceļš

0,00

0,40

0,40

D

ZC7

Duboviki-Naumki-Surmači

0,00

1,80

1,80

D

ZC8

Bondari-Kastricina

0,00

0,35

0,35

D

ZC9

Gubina-Šilova

0,00

0,58

0,58

D

ZC10

Skaistava-Sļadzeva

0,00

1,60

1,60

D

ZC11

Horoševa-Krievijas robeža

0,00

1,00