ZILUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012. – 2018. GADAM

 

Investīciju plāns                    Rīcības plāns

 

pielikums1                              pielikums2                          pielikums3                              pielikums4

pielikums5                              pielikums6                          pielikums7                              pielikums8

pielikums9