Attīstības nodaļa

 

Par Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. 
 

Atbilstoši novada domes 2011. gada 29. septembra lēmumam (protokols Nr. 9, 4&)., tiek organizēta novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam un vides pārskata 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.

 

Ar Attīstības programmas materiāliem laika posmā no š.g. 10. oktobra līdz š.g. 11. novembrim var iepazīties un iesniegt rakstiskus komentārus un priekšlikumus.

 

·         novada pašvaldības domes ēkā darba dienās no 8.00 līdz 16.00, Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV-5751

 

·         novada domes mājas lapā www.zilupe.lv

 

·         elektroniski – uz e-pasta adresi [email protected]

 

Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2011. gada 4. novembrī plkst. 13.00 novada domes sēžu zālē: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads.

 

Kontaktpersona: A. Kaseckis, Zilupes novada projekta vadītājs, tālrunis 65729925.