Valsts probācijas dienesta darba organizācija COVID -19 pandēmijas laikā

 

Valsts probācijas dienesta (turpmāk – VPD) Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļa informē, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā saistībā ar COVID-19 izplatību no 2020.gada 12.marta līdz 12.maijam VPD darbība un funkciju īstenošana tiek nodrošināta, ievērojot valstī noteiktos ierobežojošos un piesardzības pasākumus. VPD Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļā probācijas klienti un apmeklētāji tiek pieņemti tikai pēc iepriekšējā pieraksta, izvērtējot COVID-19 inficēšanās riskus, ko iepriekš pārrunā ar personu telefoniski.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā darbs ar probācijas klientiem un apmeklētājiem lielākoties notiek attālināti, pārsvarā sazinoties pa telefonu vai sarakstoties e-pastā, kā arī mobilajā aplikācijā WhatsApp, bet atsevišķos nepieciešamības gadījumos notiek probācijas klientu un apmeklētāju pieņemšana dienesta telpās. Katrā klātienes tikšanās reizē probācijas klients aizpilda apliecinājumu, kurā ar savu parakstu apliecina, ka pēdējo 14 dienu laikā pirms apliecinājuma sniegšanas nav bijis ārvalstīs, nav laboratoriski apstiprināta COVID-19 diagnoze, kā arī nav bijis ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku vai kontaktpersonu. Kriminālsoda – piespiedu darbs – izpilde tiek nodrošināta iespēju robežās, kopā ar darba devēju izvērtējot COVID-19 inficēšanās riskus un pārliecinoties, vai darba devējs spēs nodrošināt probācijas klientu ar personīgiem aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem. Nosacīti notiesāto, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu un personu, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība notiek VPD noteiktajā kārtībā, pārsvarā saziņa ar klientiem notiek attālināti, taču ir atsevišķas probācijas klientu kategorijas, ar kuriem notiek tikšanās klātienē, iepriekš izvērtējot COVID-19 inficēšanās riskus.  Šajā laika posmā probācijas programmu īstenošana ir apturēta. Izlīguma organizēšanas ietvaros saziņa ar abām iesaistītajām pusēm notiek attālināti. Iespēju robežās arī izlīguma sēdes tiek organizētas attālināti.

                Tiekoties ar probācijas klientu vai apmeklētāju klātienē tiek ievēroti piesardzības pasākumi:

-          probācijas klients vai apmeklētājs tiek aicināts doties nomazgāt rokas ar ziepēm;

-          tiek ievērota sociālā distancēšanās – vismaz 2 m starp VPD darbinieku un probācijas klientu vai apmeklētāju;

-          VPD darbinieks un probācijas klients vai apmeklētājs klātienes tikšanās laikā lieto vienreizējās lietošanas sejas masku un vienreizlietojamos cimdus;

-          VPD telpās ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi rokām, ko izmanto VPD darbinieki un probācijas klienti vai apmeklētāji;

-          VPD telpas tiek regulāri vēdinātas un veikta virsmu/durvju rokturu dezinfekcija, no pulksten 12.30. līdz pulksten 13.30 ir sanitārā stunda, kuras laikā netiek pieņemti probācijas klienti un apmeklētāji.

                Gadījumā, ja Jums ir jautājumi par VPD Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļas darba organizāciju valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā saistībā ar COVID-19 izplatību, lūdzam sazināties pa tālruni 65707325 vai 26655422, vai pa e-pastu: [email protected].