Sabiedriskie palīgi – atbalsts gadījumos, kad ir šaubas par pareizu valsts valodas lietojumu

 

Valsts valodas centrā kopš 2015. gada darbojas sabiedrisko palīgu institūts. Tas izveidots, lai nodrošinātu palīdzību ikvienam sabiedrības loceklim gadījumos, kad ir šaubas par latviešu valodas pareizu lietojumu, kā arī Valsts valodas centra atbalstam.

Šobrīd centrā darbojas 30 sabiedriskie palīgi, kas ikdienā līdztekus saviem pienākumiem labprāt sniedz konsultācijas par valsts valodas lietojumu publiskajā informācijā, preču marķējumā un lietošanas instrukcijās. Sabiedriskie palīgi izvērtē minētās informācijas atbilstību latviešu literārās valodas normām un sniedz ieteikumus konstatēto neatbilstību novēršanai.

Sabiedriskie palīgi darbojas visā Latvijas teritorijā, lai jebkurā pilsētā vai novadā uzlabotu informatīvo telpu, kā arī sniedz atbalstu gadījumos, kad ir šaubas par pareizu valsts valodas lietojumu. Jāatzīst, ka nepareizību informācijā bieži vien izraisa nevis nezināšana, bet vienkārša nevērība un slinkums. Piemēram, vārdam trūkst galotnes vai garumzīmes, bet šāds uzraksts izvietots skatlogā sabiedrības informēšanai. Šādi sīkumi ir vienkārši novēršami, nepieciešama tikai vēlme saredzēt un palīdzēt.

2018. gada trīs ceturkšņos sabiedriskie palīgi snieguši vairāk nekā 200 konsultāciju gan par pareizrakstību, gan publisko informāciju.

Par savu darbu paši sabiedriskie palīgi saka: tiek veikti mazie darbiņi, kuriem daudzi paiet garām – nevēlas ieraudzīt kļūdas vai par tām vienkārši noburkšķ.

Kļūt par sabiedrisko palīgu ir vienkārši, proti, jāizlasa konkursa nolikums. Konkurss ir beztermiņa, tādēļ pieteikties pretendenti var jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu un CV elektroniski uz e-pastu: [email protected] vai iesniedzot personīgi, vai nosūtot pa pastu Valsts valodas centram Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Sarmīte Pāvulēna

Valsts valodas centra

Valodas kontroles departamenta

Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja

Tālr. 67334269, e-pasts: [email protected]