Piespiedu darbs – iespēja sodu izciest sabiedrībā

 

Piespiedu darbs ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko notiesātais izcieš, veicot dzīvesvietas apvidū piespiedu darba izpildes institūcijas noteiktos darbus no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības.

Piespiedu darba izpildi organizē Valsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) sadarbībā ar piespiedu darba devējiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par personu nodarbināšanu piespiedu darbos. Šobrīd VPD Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļai ir noslēgti 56 līgumi ar darba devējiem par personu nodarbināšanu piespiedu darbos. Darba gaitā sarunās ar darba devējiem tika noskaidrots, ka viņi saredz daudzus pozitīvus momentus personu nodarbināšanā piespiedu darbos, piemēram, nepieciešamie darbi tiek veikti bezmaksas, tiek sakopta apkārtējā vide un tiek izdarīti tādi darbi, kuriem ikdienā nepietiek laika un resursu. Pašvaldību vadītāji ir norādījuši, ka tādā veidā tiek vairāk apzināti un iepazīti pagastu iedzīvotāji, viņu darba spējas un prasmes, kas nākotnē tiek ņemtas vērā, ar perspektīvu pieņemt cilvēku pastāvīgā darbā. Ir bijuši arī pozitīvi gadījumi, kad pēc piespiedu darba izpildes pabeigšanas darba devējs piedāvā probācijas klientam darba vietu. Tomēr papildus šiem pozitīvajiem momentiem, darba devēji atzīst, ka probācijas klientu nodarbināšana ir papildus atbildība un nepieciešama viņu kontrole. Savukārt, paši probācijas klienti ir atzinuši, ka, veicot piespiedu darbus, dažkārt apgūst jaunas darba prasmes, kas var palīdzēt integrēties darba tirgū, piemēram, prasmes remontdarbos, tehnikas remontā.

Nedaudz no statistikas datiem - 2019.gadā VPD Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļā piespiedu darbā tika nodarbināts 131 probācijas klients. Salīdzinājumā ar 2018.gadu (90 probācijas klienti), piespiedu darba veicēju skaits ir palielinājies, kas liecina par to, ka tiesas un prokuratūras, nosakot sodu apsūdzētajiem, izvēlas sabiedrībā izciešamus soda veidus, kas sniedz labumu arī sabiedrībai. Pārsvarā probācijas klienti veic fizisku darbu, kam nav nepieciešamas papildus prasmes un iemaņas, piemēram, malkas sagatavošanas un teritorijas/iekštelpu uzkopšanas darbi, zāles pļaušana, krūmu izciršana u.c., bet probācijas klienti, kuriem ir apgūts kāds arods, savas prasmes veiksmīgi izmanto piespiedu darba veikšanā, piemēram, prasmes remontdarbos. Sabiedrības labuma gūšanai ir paveikti daudzi nozīmīgi darbi atbilstoši probācijas klientu prasmēm un iemaņām – Ludzas novada sociālās aprūpes centrā “Ludza” administrācijas ēkai tika nomainīts jumts un pansionāta ēkā tika veikts kāpņu telpas remonts, SIA “Ludzas medicīnas centrs” tika veikts slimnīcas palātas remontdarbi, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā tika sašūti aizkari un kostīmi bērnu kolektīvam, Ludzas novada pašvaldībā tika veikts darba kabineta remonts. Kā viens no neparastākajiem darbiem, kas tika veikts 2019.gada nogalē, bija Ziemassvētku vecīša tēlošana Pušmucovas pamatskolā.  

Sakarā ar to, ka piespiedu darba veicēju kļūst vairāk, aicinām pieteikties jaunus piespiedu darba devējus. Atgādinām, ka par darba devējiem piespiedu darba izpildē var kļūt:

1.      valsts vai pašvaldību iestādes,

2.      kapitālsabiedrības,

3.      aģentūras,

4.      biedrības,

5.      nodibinājumi

6.      reliģiskās organizācijas,

ar kurām VPD ir noslēdzis līgumu par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu darbā.

Lai pieteiktos piespiedu darba devēja statusa iegūšanai, lūdzam sazināties ar VPD Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ludzas nodaļu pa tālruni 65707325 vai e-pastu: [email protected].