Vēsture

 

Pirmā skola Rozenovā (Zilupē) dibināta ap 1900.gadu.

1912.gadā 28.janvārī Rozenovā (Zilupē) atklāta un iesvētīta Tautas izglītības ministrijas Rozenovas divklašu pamatskola. 

Pēc Pirmā Pasaules kara – 1920.g. novembrī Rozenovā (Zilupē) darbu sākusi Rozenovas latviešu 6-klasīgā pamatskola.

No 1944.gada eksistē kā krievu vidusskola. Pirmais vidusskolas izlaidums bija 1946.gadā.

No 1993.gada Zilupes vidusskolā tika atjaunota latviešu plūsma.

No 2010.gada Zilupes vidusskolai ir struktūrvienība – Pasienes pamatskola.