Pirmdiena

 

5.a

5.c

6.a

6.c

7.a

7.c

8.a

8.c

 

0.

 

 

 

 

 

 

 

 

0.

1.         

Krievu valoda

Matemātika

 Dabaszinības

Latviešu valoda

Angļu valoda

Angļu valoda

Krievu valoda

Fizika

1.

2.         

Krievu literatūra

Matemātika

 Dabaszinības

Latviešu valoda

Angļu valoda

Angļu valoda

Sports

Sports

2.

3.         

Angļu valoda

Literatūra

Sociālās zinības

 Dabaszinības

Sports

Sports

Fizika

Sociālās zinības

3.

4.         

Matemātika

Literatūra

Sociālās zinības

 Dabaszinības

Matemātika

Matemātika

Mūzika

Pasaules vēsture

4.

5.         

Matemātika

 Dabaszinības

Krievu valoda

Sociālās zinības

Mūzika

Krievu valoda

Ķīmija

Angļu valoda

5.

6.         

Klases stunda

 Dabaszinības

Krievu literatūra

Sociālās zinības

Inženierzinības

Datorika

Angļu valoda

Ķīmija

6.

7.         

 

 

 

 

Klases stunda

Datorika

Latviešu val. un literatūra

Klases stunda

7.

8.         

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

9.a

9.c

10.c

11.c

12.c

 

0.

 

 

 

 

 

0.

1.         

Sports

Sports

Krievu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Ķīmija

1.         

2.         

Krievu valoda

Matemātika

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

Ķīmija

2.         

3.         

Matemātika

Ķīmija

Matemātika

Informātika

Angļu valoda

3.         

4.         

Latviešu val. un literatūra

Krievu valoda

Sports

Sports

Sports

4.         

5.         

Mājturība un tehnoloģijas

Sociālās zinības

Datorika

Literatūra

Krievu valoda

5.         

6.         

Sociālās zinības

Mājturība un tehnoloģijas

Fizika

Literatūra

Krievu valoda

6.         

7.         

Ķīmija

Mājturība un tehnoloģijas

Fizika

Klases stunda

Matemātika

7.         

8.         

Klases stunda

Krievu valoda F

Vēsture un sociālās zinības

 

Matemātika IND

8.         

9.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

1.a

1.c

2.a

2.c

3.a

3.c

4.a

4.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

1.

2.

Latviešu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Dabaszinības

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

2.

3.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Mūzika

Angļu valoda

3.

4.

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Matemātika

4.

5.

Krievu valoda F

Sociālās zinības

Dabaszinības

Sociālās zinības

Krievu valoda

Angļu valoda

Dabaszinības

Matemātika

5.

6.

 

 

 

 

 

 

Dizains un tehnoloģijas

Mūzika

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 Sastādīja: V.Apele