Izmaiņas stundu sarakstā

Apstiprināt:                  Alla Čekstere

07.09.2018.                                                                                                                    

Pirmdiena, 10.09.2018.

 

 

5.a

5.c

6.a

6.c

7.a 1.grupa

7.a 2.grupa

7.c

8.a

8.c

 

0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.

1.         

Matemātika

Vizuālā māksla

Angļu valoda

Mūzika

Ģeogrāfija

Matemātika

Krievu valoda

Pasaules vēsture

1.         

2.         

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Angļu valoda

Sports

Sports

Krievu literatūra

Vizuālā māksla

2.         

3.         

Vizuālā māksla

Mūzika

Matemātika

Latviešu valoda

Informātika

Angļu valoda

Ģeogrāfija

Sports

Sports

3.         

4.         

Latviešu valoda

Literatūra

Vizuālā māksla

Pasaules vēsture

Angļu valoda

Informātika

Matemātika

Ģeogrāfija

Matemātika

4.         

5.         

Latviešu valoda

Angļu valoda

Mājturība un tehn.

Informātika

Matemātika

Latviešu literatūra

Latviešu valoda

Matemātika

Ģeogrāfija

5.         

6.         

Mājturība un tehn.

 

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Latviešu literatūra

Matemātika

Krievu valoda

Matemātika

Literatūra

6.         

7.         

 

 

 

Krievu valoda F

 

 

 

 

Krievu valoda

7.         

8.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.         

 

 

9.a

9.c

10.c

11.c

12.c

 

0.

 

 

 

 

 

0.

1.         

Angļu valoda

Matemātika

Krievu valoda

Sports

Sports

1.         

2.         

Ģeogrāfija

Ķīmija

Matemātika

Latviešu valoda

Fizika

2.         

3.         

Ķīmija

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Matemātika

3.         

4.         

Sports

Sports

Angļu valoda

Krievu valoda

Literatūra

4.         

5.         

Latvijas vēsture

Angļu valoda

Literatūra

Ķīmija

Latvijas un pasaules vēsture

5.         

6.         

Latviešu valoda

Ģeogrāfija

Sports

Fizika

Angļu valoda

6.         

7.         

Matemātika

Mūzika

Sports

Informātika IND

Angļu valoda

7.         

8.         

Matemātika F

Krievu valoda

 

 

 

8.         

9.         

 

 

 

 

 

9.         

 

 

 

1.a

1.c

2.a

2.c

3.a

3.c

4.a

4.c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Krievu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

1.

2.

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Matemātika

Mūzika

2.

3.

Matemātika

Sociālās zinības

Krievu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Dabaszinības

Angļu valoda

3.

4.

Dabaszinības

Mūzika

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Matemātika

4.

5.

Krievu valoda F

Latviešu valoda F

Matemātika F

Mūzika

Matemātika F

Dabaszinības

Latviešu valoda

Sociālās zinības

5.

6.

 

 

 

 

Angļu valoda F

 

Matemātika  F

Dabaszinības

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 Sastādīja: V.Apele