Skolas kolektīvs

 

Skolā mācās 319 skolēni (uz 2017.gada 01.oktobri).

Strādā 47 pedagogi (9 pedagogi - Pasienes pamatskolā)  un 27 tehniskie darbinieki.