Zilupes novada bērniem un jauniešiem ir ispēja apgūt Taekwondo pamatus

Jau otro gadu Zilupes novada Bērnu un jauniešu interešu centrs „Zilupe” realizē interešu izglītības individuālo sporta veidu – taekwondo programmu.

Taekwondo ir cīņas mākslas veids, kas tehnikas, spēka un efektivitātes ziņā ir pārāks par daudziem citiem tuvcīņas sporta veidiem. Šī sporta veida pamatā ir disciplīna, tehnika un gars. Tie ir līdzekļi, kas bērnos un jauniešos attīsta taisnīgumu, stipru raksturu un mērķtiecību.

Ar Taekwondo var nodarboties gan bērni, gan jaunieši, gan arī vecāka gājuma cilvēki. Šajā sporta veidā nav dzimuma ierobežojumu, tāpēc ar taekwondo var nodarboties gan meitenes, gan zēni. Nav svarīgi, vai tu esi spēcīgs vai nē. Tāpat arī augumam un svaram nav nozīmes, jo taekwondo mērķis, kā jebkurā sporta veidā, arī ir uzlabot savu garīgo un fizisko formu un iegūt gandarījumu no treniņnodarbībām.

Daudzi nereti uzskata, ka tas ir bīstams sporta veids, bet tas tā nav – taekwondo nekādā gadījumā nav bīstams.

Pulciņš savu darbību aizsāka pateicoties Jura Livdāna iniciatīvai. Veiksmīgu sakritību dēļ, Jura Livdāna darba ikdiena saistās ar darbu Valsts robežsardzē tieši mūsu pusē. Juris ir Ludzas pārvaldes Opoļu robežap­sardzības nodaļas priekšnieks, kura hobbijs ir cīņas māksla. Juris nāk no Daugavpils, kur arī dzīvo.

Uzsākot savas darba gaitas, Juris nolēma savam hobijam taekwondo pievērst arī Zilupes novada bērnus un jauniešus. Jāpiebilst, ka pašam Jurim ir augsti sasniegumi šajā sporta veidā. Sākotnēji darbs aizsākās uz brīvprātīgā darba pamatiem. Treniņnodarbības guva atsaucību un izraisīja lielu interesi.

Juris ieguva Latvijas Taekwondo federācijas atļauju trenēt bērnus un jauniešus dotajā sporta veidā un neilgā laika periodā taekwondo, kā interešu izglītības pulciņš, tika iekļauta BJIC „Zilupe” interešu izglītības individuālo sporta veidu programmā.

Jau otro gadu Juris Livdinās ir interešu izglītības skolotājs, ar lielisku pedagoģisko pieeju, augstu atbildības sajūtu un lielu interesi trenera darbā.

Treniņnodarbības notiek divas reizes nedēļā un katrai nodarbībai tiek veltītas 3 astronomiskās stundas. Nodarbībās piedalās jaukta vecuma bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadu vecumam.

 Nodarbības notiek pēc taekwondo trenera izplānotas programmas, kas ir rūpīgi izstrādāta, lai būtu pēc iespējas efektīvāka un mazāk bīstama. Visi audzēkņi ir sadalīti grupās pēc meistarības līmeņiem. Treniņos vai sacensībās iesācējiem nekad neliek cīnīties ar pieredzējušāku un spēcīgāku pretinieku.

Uzsākot nodarboties ar taekwondo, sākumā bērni un jaunieši nostiprina savu ķermeni, apgūst taekwondo pamatus un norūda raksturu. Pamatu apgūšana sākas no vienkāršiem vingrinājumiem un spēka attīstīšanas. Lai gan nereti nodarbībās ir jāveic vienmuļi un konkrēti vingrinājumi, bērnu un jauniešu interesi tas nemazina, jo treneris prot pamatot katra vingrinājuma nepieciešamību un ieinteresēt audzēkņus turpmākam darbam. Tāpēc iemācoties taekwondo principus un meistarības pamatus, izmainās arī bērnu un jauniešu attieksme pret doto sporta veidu. Kā jau visi sportisti audzēkņi klūst disciplinēti, izmainās viņu pasaules redzējums, mainās priekšstati par dzīvesveidu. Bērni un jaunieši sāk drošāk izturēties pret to, ko dara un domā. Arī vecāki ir atzīmējuši, ka pateicoties Jura aktivitātei un šim sporta veidam, bērni ir kļuvuši patstāvīgāki, drošāki un atvērtāki. Tiek attīstīta ne tikai bērna fiziskās spēja, bet arī sociālās prasmes, jo bērni daudz laika pavada, trenējoties pāros, mācās sastrādāties, pielāgojas partnerim un trenera izstrādātajam uzdevumam un situācijai.

Jāatzīmē arī tas, ka Zilupes novada bērni Jura vadībā piedalās sacensībās un viņiem ir iespēja arī klasificēt savām prasmēm un spējām atbilstošu līmeni, kas notiek ar dažādu krāsu jostu palīdzību, jo tumšāka josta, jo spēcīgāks tās īpašnieks.

Liels prieks ir par to, ka pateicoties Jura Livdāna iniciatīvai un vēlmei popularizēt šo sporta veidu, mūsu novadniekiem ir iespēja paplašināt savu redzesloku, attīstīt sevī sportiskās prasmes un apgūt šī neparastā sporta veida pamatus.

Pašvaldības, BJIC kolektīva, vecāku un bērnu vārdā, vēlētos novēlēt veiksmi, izturību, augstus panākumus un ilgus gadus pastāvēšanā gan pašam Jurim, gam viņa audzēkņiem, darbojoties šajā sporta veidā.

Skolotājs Juris Livdāns ar dažiem no saviem audzēkņiem.

Arī meitenes ar lielu interesi trenējas un attīstra sevi taekwondo sporta veidā.