Jaunieši sirmgalvjiem

 

       Vientuļie sirmgalvji bieži ir viena no neaizsargātākajām grupām, tādēļ rūpes, ko uzņemamies, ir ārkārtīgi nepieciešamas un sirsnīgas.

       28. aprīļa pēcpusdienā šīs rūpes par Zilupes novada vientuļajiem sirmgalvjiem uzņēmās Zilupes arodvidusskolas dziedošie jaunieši un direktora vietniece audzināšanas darbā Natālija Jermakova.

     Jaunieši bija sagatavojuši sirsnīgu koncertu, kurā izskanēja sirmgalvjiem tuvas dziesmas, kas kaut nedaudz atgādināja, par skaisto jaunību. Koncerta laikā valdīja sirsnīga un jauka atmosfēra, netrūka arī asaru…prieka, vai rūgtuma pilnas…tas paliks līdz galam neizprasts. Tomēr gan jaunieši, gan sirmgalvji atzīst, ka šī tikšanās bija abpusēji noderīga un lika aizdomāties par dzīves jēgu un pārvērtēt daudzas jauniešu dzīves vērtības un prioritātes.