Raksti par jauniešiem

 

21. aprīlī Zilupes novada dome pirmo reizi organizēja konferenci par jaunatnes politiku Zilupes novadā. Konferences galvenais mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar jaunatnes politikas attīstību pašvaldībā, novadīt diskusiju starp Zilupes novada speciālistiem un jauniešiem, kā arī izstrādāt kopīgus ieteikumus turpmākajai jaunatnes politikas attīstībai novadā.

Konferenci atklāja Zilupes novada izglītības speciāliste Jeļena Veligurska, iepazīstinot jauniešus ar jauninājumiem un iespējām neformālās izglītības ietvaros.

Jaunatnes lietu speciāliste Inga Cibiņa iepazīstināja jauniešus ar to, kas ir jaunatnes politika, jaunatnes politikas mērķiem un uzdevumiem valstī un novadā, kādi ir viņas pašas, kā jaunatnes lietu speciālista pienākumi un uzdevumi darbā ar jauniešiem. Konferences laikā jaunieši tika iepazīstināti ar pasākumu plānu, kas ir vērsts uz jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu novadā.

Pēc prezentācijas sākās interaktīvā daļa, kad ikviens jaunietis varēja iesaistīties diskusijā par sev interesējošām tēmām un izteikt konkrētus priekšlikumus darbā ar jaunatni. Nepilnas stundas laikā, jauniešiem pašiem vadot diskusiju procesu, tika izteikti daudzi labi priekšlikumi, kas tika apkopoti ideju kokā. Tos iespēju robežās Zilupes novads apņemas iekļaut jaunatnes politikas stratēģijā. Ar izteiktajiem ieteikumiem ir iespēja iepazīties Zilupes mājas lapā www.zilupe.lv (sadaļā „Jauniešiem”)

Jaunatnes lietu speciāliste I.Cibiņa izsaka pateicību par atbalstu un sadarbību 1.jauniešu konferences organizēšanā Zilupes novada domei, Jeļenai Veligurskai, Inesei Pertaja, Aivaram Dembovskim un citiem atbalstītājiem.