Noderīgi!

 

Jaunatne darbībā ir Eiropas Savienības neformālās izglītības programma, kas paredzēta 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem. Programma Jaunatne darbībā tiek īstenota laikā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim, ar kopējo budžetu 885 miljoni eiro.

Programmai ir piecas apakšprogrammas, katra ar saviem projektu veidiem:

1. apakšprogramma Jaunatne Eiropai: Jauniešu apmaiņas, Jauniešu iniciatīvas un Jauniešu demokrātijas projekti;
2. apakšprogramma Eiropas Brīvprātīgais darbs: Eiropas Brīvprātīgais darbs;
3. apakšprogramma Jaunatne pasaulē: Jauniešu apmaiņas, Apmācību un sadarbības tīklu veidošana ar Programmas Partnervalstīm;
4. apakšprogramma Jaunatnes atbalsta sistēmas: Jaunatnes darbā un organizācijās aktīvo personu apmācības un sadarbības tīklu veidošana, Vairāku pasākumu īstenošanas projekti; 
5. apakšprogramma Atbalsts Eiropas līmeņa sadarbībai jaunatnes jomā: Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti.


Programma Jaunatne darbībā sniedz būtisku ieguldījumu jauniešu prasmju un zināšanu apgūšanas procesā un ir kā atbilde jaunatnes jomas attīstībai Eiropā. Tās mērķis ir Eiropas pilsonības apzināšanās veicināšana jauniešu vidū, kā arī jauniešu iesaistīšana Eiropas nākotnes veidošanā. Informāciju par programmu Jaunatne darbībā līdzīgām programmām, kā arī jauniešu projektiem atradīsiet piedāvātajos saitos.

http://www.jaunatne.gov.lv/

http://www.jaunatneslietas.lv/

www.jauns.lv