Lasīt kopā, ir tik aizraujoši!

Katru ceturtdienu pulkst. 16.30 bibliotēkas bērnu nodaļa un BJIC „Zilupe” aicina visus bērnus kopā ar vecākiem piedalīties tematiskās lasīšanas nodarbībās „ Lasām labāk, lasām labāko!”

Viena no pēdējām tēmām „Vecīša cimdiņš” bērniem īpaši palika atmiņā. Pasākums iesākās ar pasakas izlasīšanu un teatrālu izspēli. Tad sekoja cimdiņa izveide, ar kuru vēlāk tika izdekorētas bibliotēkas un BJIC kāpņu telpas. Pēc darba bērni piedalījās tējas dzeršanā un pasakas apspriešanā. Tādos pasākumos bērniem lasīšana tiek parādīta citā kontekstā, tā tiek sasaistīta ar aktīvu darbošanos un rada interesi par lasīšanu un grāmatām.

Pasākumos dalību ņem arī bērnu vecāki, kuri ar lielu interesi un aizrautību iesaistās notiekošajā, tādā veidā rādot bērniem pozitīvu piemēru un vēlmi iesaistīties vēl vairāk.

Kopīgi lasa pasaku par vecīša cimdiņu.

Arī bibliotekāres iesaistās radošajā procesā

Ir tapuši silti cimdiņi, kur pasakas varoņiem paslēpties un ar kuriem vēlāk tiek izdekorēti gaiteņi.

 

Cimdiņi lieliski iederas ziemas noskaņā.

Tējas dzeršana pēc grūtā darba, pārrunājot un palasot vēl šo to interesantu!