Karjera

 

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam arī konkrētu profesiju. Profesijas izvēle ir viens no svarīgākajiem lēmumiem dzīvē. Lai nekļūdītos, vajadzētu jau savlaicīgi izvērtēt savas intereses un spējas. Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiskas lietas:

  •       lai profesija būtu interesanta un saistoša,

  •       lai profesija atbilstu spējām,

  •       lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

        Tas ir grūti – pieņemt lēmumu par labu kādai vienai profesijai, jo parasti mūsu intereses ir daudz plašākas. Tieši tāpēc mēs Jūs aicinām iepazīties ar karjeras izvēles pamatnosacījumiem un lēmuma pieņemšanas stratēģijām izmantojot piedāvātās interneta saiti.

http://www.karjerascentrs.lv/

http://www.niid.lv/

http://www.cv.lv/new_test/ceq.php

http://www.nva.gov.lv/karjera/