Brīvprātīgais darbs

 

   Brīvprātīgais darbs ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Brīvprātīgais darbs ir darbs bez atlīdzības vai pakalpojumu sniegšana, ko citas personas vai sabiedrības interesēs veic fiziska persona.

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā jaunieši  iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās un privātās organizācijās.

Brīvprātīgā Darba definīcija
Par brīvprātīgo darbu tiek uzskatīts aktivitāte, kas notiek bez peļņas sektorā, un:

 •       kur labuma guvējs ir sabiedrība un brīvprātīgais;
 •        kas notiek no brīvprātīgā brīvas gribas;
 •        kas notiek bez samaksas.

Brīvprātīgā darba principi:

 •   Brīvprātīgais darbs sniedz labumu gan sabiedrībai, gan brīvprātīgajam;
 •   Brīvprātīgais darbs nav apmaksāts;
 •    Brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;
 •    Brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā pilsoņi var piedalīties un ietekmēt sabiedriskās norises;
 •   Brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēciskās, vides un sociālās vajadzības;
 •   Brīvprātīgais darbs tiek īstenots tikai bezpeļņas sektorā;
 •    Brīvprātīgais darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta darbaspēka drošībai;
 •   Brīvprātīgais darbs atzīst cita tiesības, cieņu un kultūru;
 •    Brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību.

Brīvprātīgais darbs ir aktivitāte, ko veic persona no savas brīvas gribas, izvēles un motivācijas, bez finansiālas ieinteresētības, organizētos apstākļos (nevalstiskajā organizācijā, biedrībā vai citās organizētās grupās). Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījuma kāda cita vai visas sabiedrības kopējā labumā,  (lai gan vienlaicīgi arī pats brīvprātīgais gūst nozīmīgu labumu)  www.brivpratigais.lv