2017.gads

 

Iepirkums

Identifikācijas numurs
Dokumentācija

Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā

     ZNP 2017/1 ELFLA

     NOLIKUMS

      LĒMUMS

(pieņemts 14.03.2017)

       LĪGUMS

Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā

     ZNP 2017/2 ELFLA

     NOLIKUMS

      LĒMUMS

(pieņemts 16.03.2017)

       LĪGUMS

Vietējas teritorijas - atpūtas vietas „pie strūklakas” izbūve Zilupes pilsētā

     ZNP 2017/3 ELFLA

     NOLIKUMS

      LĒMUMS

(pieņemts 29.03.2017)

       LĪGUMS

“Ielu seguma atjaunošana Raiņa ielā un Kalna ielā, Zilupē”

     ZNP 2017/4

     NOLIKUMS

      LĒMUMS

(pieņemts 28.04.2017)

       LĪGUMS

“Parka pie strūklakas labiekārtošana”

     ZNP 2017/5

     NOLIKUMS

      LĒMUMS

(pieņemts 28.04.2017)

      ZIŅOJUMS

       LĪGUMS

Pielikumi

Titullapa          Skaidrojošs apraksts

Pielikums skaidrojošajam aprakstam

Tāmes              Projektēšanas uzdevums

Grāfiskie pielikumi

Pielikums1          Pielikums2          Pielikums3

Pielikums4          Pielikums5          Pielikums6

Pielikums7          Pielikums8          Pielikums9

“LED ekrāna pamatnes ietvara dzelzsbetona karkasa ar LED moduļu stiprināšanas metālkonstrukciju piegāde, uzstādīšana un izbūve”

          ZNP 2017/6 ELFLA   

     NOLIKUMS

       Tehniskā           dokumentācija

      LĒMUMS

(pieņemts 12.06.2017)

       LĪGUMS

Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā

          ZNP 2017/1 CA

     NOLIKUMS

         (pārtraukts)

Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā

          2017/2 CA

     NOTEIKUMI

         TĀME

Norāžu zīmju vietu uzstādīšanas saraksts