2015.gads

 

Iepirkums

Identifikācijas numurs
Dokumentācija

 „Dzesētavu iegāde”

     ZNP 2015/1     

     NOLIKUMS

       PĀRTRAUKTS

„Lauderu pagasta bibliotēkas – krātuves mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamo mēbeļu (vitrīnu, žalūziju) un aparatūras izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”

      ZNP 2015/2 ELFLA

     NOLIKUMS

      LĒMUMS

(pieņemts 02.02.2015)

       LĪGUMS

„Dzesētavu iegāde”

    ZNP 2015/3 ELFLA

     NOLIKUMS

       LĒMUMS

(pieņemts 17.02.2015)

      LĪGUMS

„Malkas piegāde Zilupes vidusskolas Pasienes struktūrvienības vajadzībām un Pasienes pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām”

   

     ZNP 2015/4

    NOLIKUMS

        LĒMUMS

(pieņemts 09.06.2015)

      LĪGUMS