Jaunrades svētki

 

                                     Projekts ,,Jaunrades svētki Zilupē ,,NĀC, RADI, PRIECĒ!””

 No 2015.gada 15.maija līdz 20.septembrim Zilupes novadā tika realizēts projekts ,,Jaunrades svētki Zilupē ,,NĀC, RADI, PRIECĒ!””

Projekts tika realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstu Latvijas valsts mežu ,,Latgales kultūras programmas 2015” ietvaros.

 

Pasākuma īstenošanas laikā 21. un 22.augustā no koka tika izgatavots piemiņas foto rāmis, ko projekta ietvaros, profesionālu mākslinieku vadībā, apgleznoja. Interešu izglītības iestādes „ Jaunrades skola” metālapstrādes dizaineru vadībā tika izveidota  ,,Mīlestības arka” no metāla, aktīvi iesaistot procesā sabiedrību gan ar galda piederumu ziedošanu, gan ar reālo darbu. Āra aktivitātes tika nodrošinātas visas dienas garumā pilsētas parkā vairākos sektoros, piemērojot dažāda vecuma auditorijām.

            Zilupes brīvdabas estrādē  noslēguma pasākumā bija iespēja savus talantus parādīt ik vienam, ko daudzi labprāt arī izmantoja. Visas uzstāšanās no skatītāju puses tika ļoti atsaucīgi uzņemtas.

            Izdevās aktivizēt vietējās kopienas locekļus no pasīva vērotāja kļūt par aktīvu darītāju. Tika nodrošināta iespēja ikvienā projekta realizācijas stadijā iesaistīties  gan ar idejām, viedokļiem, gan veicot reālus pienākumus.

            Izveidojās sadarbības tīklojums ar pārnovadu aktīvākajiem cilvēkiem. Atklājām daudz darītāju arī savā novadā.

Tika izveidota svētku organizēšanas komiteja 9 cilvēku sastāvā, deliģēti pienākumi, regulāri ziņots par paveikto. Kopumā notika 9 sanāksmes, t.sk. 2 izbraukumā, lai novērtētu piedāvāto priekšnesumu kvalitāti. Rīcības komiteja arī veica aktīvu darbu ar sabiedrību tieši uzrunājot katru personīgi.

Projekta vadītāja sagatavoja dokumentu paketi, ko uzliek par pienākumu publiskās izklaides un svētku pasākumu drošības likums un koordinēja tā izpildi (t. sk. saskaņošana ar pašvaldību, policiju, Sadales tīkliem, Lattelekom, u.c. iestādēm. Tika noslēgti līgumi par brīvprātīgo darbu.)

            Par plānotām aktivitātēm sabiedrība tika informēta ar preses, novada mājas lapas, ziņojumu, tiešu aicinājumu piedalīties, e-pastu palīdzību.

Vides objektu izveidē piedalījās 3 mākslinieki no Baldones, 3 no Zilupes, 3 no Ludzas. Ziedojumi materiālu veidā tika saņemti no 19 uzņēmumiem un 37 privātpersonām. Ar brīvprātīgo darbu projektu atbalstīja 244 cilvēki +102 pašdarbnieki. Skiču konkursā piedalījās 12 ideju autori. ,,Mīlestības arkas” atvēršanā piedalījās  14 pāri.

Kāzu automodelīšu izgatavošanas radošajā darbnīcā un sacensībās „Ripo kāzu auto Zilupē” kā dalībnieki piedalījās 112, bet skatītāju aptuveni 100. Kustību rotaļās piedalījās aptuveni 400 dalībnieku. Noslēguma pasākumā piedalījās aptuveni 350 dalībnieku, no kuriem 149 tika apbalvoti, 5 – vairākkārt.

Prezentācija

Jaunrades_svetki.ppt

107 M