Kapusvētki 2022.g.

Zilupes, Pasienes un Briģu

draudžu teritorijās

4.jūnijs

Sestdiena

12.00

13.00

Ziļi

Pečiščie

11. jūnijs

Sestdiena

12.00

13.00

Ļauzina

Skripčina

18.jūnijs

Sestdiena

13.00

14.00

Zabolocki

Zilupe (ar Sv. Misi)

23.jūnijs

Ceturtdiena

14.00

Terehova (ar Sv.Misi, sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas  svinību viģilija)

25.jūnijs

Sestdiena

12.00

14.00

Savelinki (ar Sv.Misi)

Šnitniki

2.jūlijs

Sestdiena

13.00

14.30

Šuškova

Garani

9.jūlijs

Sestdiena

12.00

13.00

14.00

Duboviki

Jučeva

Čivčiši

16.jūlijs

Sestdiena

12.00

Grivka-Sovāni (ar Sv. Misi)

23.jūlijs

Sestdiena

12.00

13.30

Rutki

Punculi

6.augusts

Sestdiena

Pēc Mises baznīcā, apm. 13.00

Briģi, Sv. Mise baznīcā 12.00

7.augusts

Svētdiena

Pēc Mises baznīcā apm. 14.00

Pasiene (Draudzes svētki, baznīcā 12.00 Sv. Mise

Sv. Dominika godam)

 
 
 

 

Aicinām iedzīvotājus sakopt savu mirušo piederīgo radnieku kapavietas Zilupē, Zaļesjes pagasta kapsētās.

 
 
 

 

 
 
 

 

 

LUCAS 2022 apsekojums: Zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums

 

 

 

Apsekojums notiks no 2022. gada maija līdz oktobrim.

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3385 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālājus, meliorācijas esamību un ainavas struktūras elementus.

Vienlaikus 717 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.

Trīsdesmit punktos tiek paņemts augsnes papildu paraugs, lai analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību.

Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai kartētu un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk traucējumu un nebojājot augu segu, kas atrodas punktā.

Ja nepieciešams, apsekotājs varēs uzrādīt ID karti un Eiropas Komisijas Statistikas dienesta EUROSTAT parakstītu akreditācijas vēstuli.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personiska rakstura datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS 2022 apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un tie nav piemēroti šādam mērķim.

Lai iegūtu papildu informāciju par LUCAS, lūdzu, apmeklējiet atbilstošo nodaļu interneta vietnē ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview

Atvainojamies par iespējami sagādātajām neērtībām un traucējumu!

 

SIA “Vides eksperti”

Ganību dambis 24D-25, Rīga, LV-1005, Latvia

Reģ. Nr.: 40003820612

E-pasts: [email protected]

www.videseksperti.lv

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-   Nr.3 Muitas ielā 1, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.68179000363. Izsoles sākumcena EUR 536.00; nodrošinājums – EUR 53.60; izsoles solis – EUR 50.00;

-   Nr.1 Latgales ielā 2, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.68179000364. Izsoles sākumcena EUR 315.00; nodrošinājums – EUR 31.50; izsoles solis – EUR 30.00.

Izsoles sākums – 02.07.2021., izsoles noslēgums – 02.08.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 22.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

 
 
 

 

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Pasākuma īstenošanas periods no 2021.gada 01.jūnija līdz 31.augustam.

Pasākuma mērķis veicināt skolēnu vecumā no 15 līdz 20. gadiem nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts finansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas, pieredzi un priekšstatu par darba tirgus vidi.

Pieteikšanās līdz 23.04.2021. m.t. 28488089

 
 
 

 

 
 
 

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 Latgales ielā 2, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0366. Izsoles sākumcena EUR 300.00; nodrošinājums – EUR 30.00; izsoles solis – EUR 20.00.

Izsoles sākums – 12.03.2021., izsoles noslēgums – 12.04.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.04.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021397, 67021413.

 
 
 

 

Sabiedrības līdzdalības iespējas jaunveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē

Aptaujas anketa uzņēmējiem

 
 
 

 

Pašvaldībā iedzīvotāji tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta

Zilupes novada pašvaldība informē, ka epidemioloģiskās drošības nolūkā, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, turpmāk, līdz situācija stabilizēsies, aicinām ar pašvaldības vadību, tās speciālistiem sazināties attālināti, vai savu vizīti iepriekš piesakot.  

Lai ievērotu valstī noteiktos piesardzības pasākumus, pēc iespējas, aicinām pašvaldības pakalpojumus izmantot neklātienes formā:

 • Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus. Pašvaldības speciālistu kontaktinformācija:
 • Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: [email protected] vai pa pastu: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, vai atstājot tos speciālajā kastē Zilupes novada pašvaldības domes ēkā.
 • Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Atgādinām, ka ienākot Zilupes novada pašvaldības ēkā, apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maska!

Plašāka informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai pieejama Slimību profilakses un kontroles centrs tīmekļa vietnē: www.spkc.gov.lv un www.covid19.gov.lv 

 
 
 

 

 
 
 

 

Par rekonstrukcijas darbiem robežšķērsošanas vietā Burački

No 2020. gada oktobra līdz 2022. gada decembrim robežšķērsošanas vietā Burački tiek plānoti rekonstrukcijas darbi. Paredzēts, ka rekonstrukcijas darbu laikā tiks samazināta transporta caurlaidība kravas automašīnām – 100 vienības diennaktī (iepriekš 300), vieglajiem automobiļiem – 100 vienības diennaktī (iepriekš 1620), autobusiem – 4 vienības diennaktī (iepriekš 80). Šajā periodā tiks aizliegts pārvietot pāri robežai dzīvniekus un preces, kas prasa veterināro un/vai karantīnas fitosanitāro kontroli, kā arī šķērsot Krievijas Federācijas robežu fiziskām personām, ejot kājām.

 
 
 

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu: Nr.1 Latgales ielā 2, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0364. Izsoles sākumcena EUR 504.00; nodrošinājums – EUR 50.40; izsoles solis – EUR 20.00. Izsoles sākums – 05.02.2021., izsoles noslēgums – 08.03.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.02.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

 
 
 

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 Muitas ielā 1, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0363. Izsoles sākumcena EUR 670.00; nodrošinājums – EUR 67.00; izsoles solis – EUR 50.00.

Izsoles sākums – 22.01.2021., izsoles noslēgums – 22.02.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.02.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina uz e-apmācību!

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektroniskās apmācības moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, kas ikvienam interesantam ir pieejams e-pakalpojumu vietnē http://e-apmaciba.nva.gov.lv (autorizācija ar portāla Latvija.lv starpniecību)

Elektroniskais mācību modulis darba meklētājiem tiešsaistē ļaus apgūt darba meklēšanas metodes, iemācīs, kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā noteikt prioritātes, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, lai darbs būtu atrasts. Tagad iemācīties efektīvi meklēt darbu var jebkurš interesents attālināti, ja vien pieejams internets.

Elektroniskās apmācības modulis “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” sastāv no trim sadaļām: “Darba meklēšana”, “Laika plānošana” un “Stresa vadība”. Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas.

Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektroniskās apmācības moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” un turpināt darba meklējumus, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus!

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība informē, ka epidemioloģiskās drošības nolūkā, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, turpmāk, līdz situācija stabilizēsies, aicinām ar pašvaldības vadību, tās speciālistiem sazināties attālināti, vai savu vizīti iepriekš piesakot.  

Lai ievērotu valstī noteiktos piesardzības pasākumus, pēc iespējas, aicinām pašvaldības pakalpojumus izmantot neklātienes formā:

 • Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus. Pašvaldības speciālistu kontaktinformācija:

 • Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: [email protected] vai pa pastu: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, vai atstājot tos speciālajā kastē Zilupes novada pašvaldības domes ēkā.

 • Iedzīvotāji ir aicināti izmantot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Atgādinām, ka ienākot Zilupes novada pašvaldības ēkā, apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maska!

Plašāka informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai pieejama Slimību profilakses un kontroles centrs tīmekļa vietnē: www.spkc.gov.lv un www.covid19.gov.lv 

 
 
 

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-                     Nr.1 Brīvības ielā 7A, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0352. Izsoles sākumcena EUR 420.00; nodrošinājums – EUR 42.00; izsoles solis – EUR 30.00;

-                     Nr.2 Brīvības ielā 7A, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0353. Izsoles sākumcena EUR 348.00; nodrošinājums – EUR 34.80; izsoles solis – EUR 20.00.

Izsoles sākums – 15.01.2021., izsoles noslēgums – 15.02.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.02.2021.jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

 
 
 

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-                     Nr.3 Latgales ielā 2, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0366. Izsoles sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums – EUR 40.00, izsoles solis – EUR 20.00;

-                     Nr.1 Muitas ielā 1, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0361. Izsoles sākumcena EUR 560.00; nodrošinājums – EUR 56.00; izsoles solis – EUR 50.00.

 Izsoles sākums – 08.01.2021., izsoles noslēgums – 08.02.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.01.2020. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 
 
 

 

 
 
 

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5, Brīvības ielā 7B, Zilupē, Zilupes novadā, ar kadastra Nr.6817 900 0358, izsoles sākumcena EUR 300.00, izsoles solis – EUR 20.00, nodrošinājums – EUR 30.00.

 

Izsoles sākums – 06.11.2020., izsoles noslēgums – 07.12.2020. plkst.13.00.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.11.2020. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-                     Brīvības ielā 7A-1, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0352, izsoles sākumcena EUR 560.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 56.00;

-                     Brīvības ielā 7A-2, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0353, izsoles sākumcena EUR 464.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 46.40;

-                     Brīvības ielā 7B-1, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0355, izsoles sākumcena EUR 608.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 60.80.

Izsoles sākums – 10.07.2020., izsoles noslēgums – 10.08.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.07.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdfPar nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 
 
 

 

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5, Brīvības ielā 7B, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0358, izsoles sākumcena EUR 450.00, izsoles solis - EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 45.00. Izsoles sākums – 03.07.2020., izsoles noslēgums – 03.08.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.07.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Lai pēc iespējas samazinātu riskus, kas saistīti ar Covid – 19 un ar mērķi ierobežot tā izplatību, no šodienas, 1.aprīļa, Zilupes novada teritorijā – gan pilsētā, gan pagastos būs slēgti atvērtie publiskie rotaļu un āra trenažieru laukumi, tai skaitā laukumi pie daudzdzīvokļu mājām.

Šīs dienas laikā sāks norobežot atvērtos publiskos laukumus ar brīdinājuma lentām un tie nebūs izmantojami.

Šāds lēmums pieņemts, jo iestājoties siltiem laika apstākļiem, rotaļu un vingrošanas laukumu apmeklētāju skaits aizvien pieaug. Ņemot vērā, ka infekciju izraisošais koronavīruss izplatās netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem, ir būtiski maksimāli izvairīties no pieskaršanās publiski pieejamiem priekšmetiem, kas nav dezinficēti. 

Pašvaldība lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem un ar atbildību izturēties pret šiem ierobežojumiem – tie būs spēkā tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams cilvēku veselībai un drošībai. Tāpat pašvaldība aicina vecākus skaidrot bērniem ierobežojumus, kas noteikti ārkārtējās situācijas laikā, īpaši uzsverot sociālās distancēšanās un personīgās higiēnas nozīmi vīrusa izplatības ierobežošanai.

!!! Atgādinām – iedzīvotājiem, kuri nesen atgriezušies Latvijā, obligāti jāievēro 14 dienu stingra pašizolācija mājās !!!

Neievērojot ārkārtas situācijā noteiktos drošības pasākumus, iespējams saņemt arī sodu. Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 700 eiro, juridiskām personām no 140 līdz 2800 eiro. Krimināllikums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 1 gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Redzi pārkāpumu – ziņo Valsts policijai 110!

 
 
 

 

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju pašvaldībām ir tiesības pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu.

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 31.martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 17. augustā un 16. novembrī vai kā lēmusi pašvaldība saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju klientu apkalpošanas centri ir slēgti apmeklētājiem, tādējādi zaudēta iespēja norēķināties skaidrā naudā. Aicinām sekot līdzi informācijai par nekustamā īpašuma nodokļa jaunajiem apmaksas termiņiem pašvaldības mājaslapā.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Saistībā ar slimības Covid-19 izplatību Latvijā līdz 14.04.2020. izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu.

SAKARĀ AR AUGSTĀK MINĒTO ZIŅOJAM

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME IZSLUDINA

NEKLĀTIENES PIEŅEMŠANU

KONTAKTI:

 

IZPILDDIREKTORE                       TEL.: 65707319

 

SEKRETĀRE                                   TEL.: 65707311

 

ZEMES IERĪKOTĀJS                   TEL.: 65707317

 

BĀRIŅTIESA                                   TEL.: 65707314

 

SOCIĀLAIS DIENSTS                    TEL.: 65707318

 

GRĀMATVEDĪBA                          TEL.: 65707312

 

SAIMNIECĪBAS DAĻA                  TEL.: 65707313

 

KASE                                                 TEL.: 65707316

 
 
 

 

IESNIEGUMUS VAR IESNIEGT IZMANTOJOT:

·      IESNIEGUMU KASTI (pašvaldības administrācijā)

·      ELEKTRONISKI – [email protected]

 
 
 

 

 
 
 

 

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 

-          Nr.4 Dzelzceļa ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0351, izsoles sākums – 24.02.2020., izsoles noslēgums – 25.03.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 640.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 64.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.03.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

 

-          Nr.5 Brīvības ielā 7B, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0358, izsoles sākums – 26.02.2020., izsoles noslēgums – 27.03.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 750.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 75.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.03.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

 

-          Nr.6 Brīvības ielā 7C, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0360, izsoles sākums – 26.02.2020., izsoles noslēgums – 27.03.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 600.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 60.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.03.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

 

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība informē, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2020. gada februāra līdz jūnijam, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Latgales reģionā, tai skaitā Zilupes novada teritorijā. 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

1.         Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.

2.         Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.

3.         Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.

4.         Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu,

5.         5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.

6.         Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

7.         Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.

8.         Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.

9.         Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un  map.lgia.gov.lv

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

2019.gada 19. septembrī Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi parakstu vākšanai biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” (APPL) šā gada 29. augustā iesniegto likumprojektu “Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “ Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”.

 Likumprojektam piešķirts iniciatīvas numurs 20190919-072.

 Parakstu vākšana ilgs 12 mēnešus – līdz 2020. gada 19. Septembrim.

Parakstu vākšanas kārtība ir noteikta likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijā “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” (pieejama www.cvk.lv sadaļā “Tiesību akti/Instrukcijas”). Vēlētāju parakstu apliecināšanai pašvaldībās izmantojama Centrālās vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas lietojumprogramma.

Zilupes novadā parakstīties par likumprojektu var Zilupes novada pašvaldībā, bāriņtiesas telpās (tel.65707314). Lauderu pagastā – pie pārvaldes vadītājas (tel.65729677), Lauderu pagasta pārvaldes ēkā. Pasienes pagastā - pie pārvaldes vadītājas (tel.65729925), Pasienes pagasta pārvaldes ēkā.

Vienlaikus parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētiem likumprojektiem vēlētāji var arī elektroniski, portālā Latvija.lv vai pie zvērinātiem notāriem. Parakstu vākšanai reģistrētā likumprojekta teksts un cita informācija par parakstu vākšanu pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Iniciatīvas/Vēlētāju iniciatīvas/Reģistrētās iniciatīvas”.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Informācija Latvijas iedzīvotājiem

Vienlaikus ar Eiroparlamenta vēlēšanām CVK pārraudzībā notiek Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu divu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā:

 1. b) atcelt 2012. gadā ieviesto apgrūtinājumu vēlētājiem rosināt un lemt likumus

 2. a) vienīgo mājokli  neaplikt ar nodokli (likumprojekts apstiprināts CVK ar 17.05.2019 lēmumu nr.52)

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Izsole 

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Zilupes novada pašvaldības atsavināšanas komisija.

Nomas tiesību izsoles veids

Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli.

Nomas objekts

Zemesgabala Lauderu pagasts, Zilupes novads, kadastra Nr. 6864 002 0212, daļa no kopējas platības - 8.3  ha, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).

Nomas objektu raksturojoša informācija un citi iznomāšanas nosacījumi

Zemes gabals ir piemērots lauksaimniecības darbības veikšanai.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

6 (seši) gadi.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

Saskaņā ar Zilupes novada domes 28.03.2019. protokola Nr. 4, 6.§ „Par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”

431.60 (četri simti trīsdesmit viens euro un  60 centi) gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Izsoles solis 40.00 EUR (desmit euro un 00 centi).

Zemes nomas maksa

Papildus objekta nomas maksai, maksājams pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un nekustamā īpašuma nodoklis.

Izsoles norises vieta un laiks

2019.gada 17.maijā plkst.10:00, Zilupes novada pašvaldības domē.

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Pēc informācijas publicēšanas dienas Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, saskaņojot to pa tālruni 65707311.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Zilupes novada pašvaldības domē, no sludinājuma publicēšanas dienas Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, līdz 16.05.2019. plkst.16.00.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Par satiksmes ierobežojumu uz pašvaldības

autoceļiem 2019.gada pavasara sezonā

1. Ierobežot satiksmi pa Zilupes novada pašvaldības autoceļiem pavasara šķīdoņa periodā no 01.04.2019. līdz 01.05.2019.

2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa šādiem pašvaldības autoceļiem:

2.1. Pasienes pagasta ceļi: PA2, PA3, PA4, PA5; PB4, PB5, PB9, PB10, PC6, PC8, PC9;

2.2. Lauderu pagasta ceļi: LA1, LA2 kopā ar LA3; LA4 kopā ar :LA5, LB5, LC7; LB1, LB2, LB3 kopā ar LC9; LB4; LC1 kopā ar LC12; LC2, LC3, LC4, LC5, LC6, LC8, LC10, LC11, LC13

2.3. Zaļesjes pagasta ceļi: ZA5; ZB4, ZB6, ZC12, ZC13.

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, kuri deklarēti Zilupes novada administratīvajā teritorijā. Pasākuma īstenošanas periods no 2019. gada 03. jūnija līdz 30. augustam. Skolēnu pasākumā iesaista uz laiku līdz vienam mēnesim.

Pasākuma mērķis veicināt skolēnu vecumā no 15 līdz 20. gadiem nodarbinātību vasaras brīvlaikā , nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas, pieredzi un priekšstatu par darba tirgus vidi.

Pieteikšanās no 20.03. līdz 15.04.2019. gada, ierodoties Zilupes novada pašvaldības domē- darbdienās no plkst. 8.00- 16.00, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu.

 
 
 

 

Par lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums" noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 - 1:2 000 ietvaros.

lasīt tālāk>>

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-          Nr.3 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā – izsoles sākumcena EUR 700.00, nodrošinājums EUR 70.00, izsole 17.05.2019. plkst.11-30;

-          Nr.6 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā – izsoles sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 17.05.2019. plkst.13-00;

-          Nr.1 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – izsoles sākumcena EUR 220.00, nodrošinājums EUR 22.00, izsole 17.05.2019. plkst.13-30;

-          Nr.2 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – izsoles sākumcena EUR 220.00, nodrošinājums EUR 22.00, izsole 17.05.2019. plkst.15-00.

Pieteikšanās līdz 02.05.2019. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

 
 
 

 

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- zemes vienību kadastra apzīmējums 68960020152, 0,4074 ha platībā pēc adreses: “Riekstiņi”, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311.

Objekta izsoles sākumcena: (nosacītā cena) 1161,75 EUR (viens tūkstotis simtu sešdesmit viens euro un 75centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 116,00 (simtu sešpadsmit euro un 00 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņa ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv. Izsoles norises laiks 24.04.2019. gada plkst.10.00, pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā , darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 24.04.2019. gada

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Informācija par nekustamā īpašuma izsoli.

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu- zemes vienību (ar mežaudzi) platībā 2.2 ha pēc adreses: ”Lakstīgalas”, Zilupes novada Pasienes pagastā, kadastra apzīmējums 68840050051. Zemes gabals ir starpgabals. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311. Izsolē var piedalīties tikai personas, kurām īpašums robežojas ar augstāk minēto starpgabalu.

Objekta izsoles sākumcena: (nosacītā cena) 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts euro un 00centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 410,00 (četri simti desmit euro un 00 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 05.02.2019. gada pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 10.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 05.02.2019. gada plkst 8.00 (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751). Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

 
 
 

 

 
 
 

 

Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās". Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem. Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394128456/ līdz 18.12.”.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv lietotāji savā profilā var ielogoties ar eParaksts mobile rīku.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 282.2.km”, Belomojē, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā – sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 26.10.2018. plkst.10‑00.

Pieteikšanās līdz 11.10.2018. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Dzelzceļa ielā 4, Zilupē, Zilupes novadā – sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 30.08.2018. plkst. 10-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 16.08.2018. plkst.16-00. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālā strukturvienība organizē semināru sabiedrības drošības veicināšanai

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

16.05.2018.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Zilupē tiksies ar Latgales uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem

Piektdien, 18.maijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tiksies ar Latgales lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem no Zilupes un kaimiņu novadiem. Tikšanās ar Latgales lauksaimniekiem un uzņēmējiem notiks plkst. 16.00 Zilupes tautas namā,  Tautas ielā 1, Zilupē.

Tiekoties ar Latgales uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pārrunās vasarāju sējas sekmes un to, kā zemniekiem izdevies ar Zemkopības ministrijas atbalstu pārvarēt postošo lietavu smagās sekas 2017. gada rudenī. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēs par Lauku attīstības programmas atbalsta piedāvājumu lauksaimniekiem un reģionu uzņēmējiem 2018. gadā, kā arī par diskusijām un atšķirīgajiem dalībvalstu un Eiropas Komisijas viedokļiem Briselē jautājumā par to, kādai ir jābūt ES Kopējai lauksaimniecības politikai pēc 2020. gada.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apmeklēs arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “Viļāni” – Latgales piena ražošanas uzņēmumu – kooperatīvu, kas apvieno mazos un vidējos piena ražotājus Latgalē (kooperatīvā šobrīd ir 67 biedri). Gan iepriekšējā, gan pašreizējā ES plānošanas periodā kooperatīvs “Viļāni” ir veiksmīgi realizējis vairākus Lauku attīstības programmas finansētus projektus.Kooperatīva “Viļāni” apmeklējums notiks plkst. 14:00 saimniecībā “Piena krasts” Ornicānos, Viļānu pagastā.

___________________________

Informāciju sagatavoja:Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;e-pasts: [email protected]

 
 
 

 

Kultūras ministrija aicina Latgales reģiona iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriedē

Kultūras ministrija aicina Latgales reģiona iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriedē par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāna 2019. – 2020.gadam projektu, kas notiks 2018.gada 25.maijā plkst. 11.00 Preoļu NVO centra telpās (Kooperatīva iela 6, Preiļi).

Vēlamies informēt, ka Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.-2020.gadam (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, lai nodrošinātu turpinājumu Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam noteikto mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai, kā arī nozares politikas nepārtrauktību un pēctecību.

Plāns ir uzskatāms par pārejas perioda plānu, lai jau nākamajā nozares politikas plānošanas ciklā (2021.-2027.gads) panāktu harmonizāciju ar Nacionālā attīstības plāna darbības termiņiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”.

Plāna rīcības virzieni un noteiktie uzdevumi :

 1. Rīcības virziens: Pilsoniskā sabiedrība un integrācija.

1.1. Izglītot sabiedrību par pilsoniskās līdzdalības iespējām.

1.2. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību, nodrošinot ilgtspējīgus atbalsta mehānismus.

1.3. Veicināt iecietību un sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā.

 1. Rīcības virziens: Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa.

2.1. Stiprināt latviešu valodas lietotprasmi.

2.2. Nostiprināt Latvijas kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu.

2.3. Stiprināt piederības sajūtu Latvijai un vienotu vēsturisko vērtību apzināšanos.

2.4.Veidot kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt plašsaziņas līdzekļu lomu integrācijā un nacionālās identitātes stiprināšanā.

 1. Rīcības virziens: Jauna integrācijas politikas pārvaldības un koordinācijas modeļa izveide.

3.1. Nodrošināt datos un pierādījumos balstītu integrācijas politikas plānošanu.

3.2. Nodrošināt inovatīvu integrācijas politikas plānošanas metožu izstrādi.

Ar dokumentu var iepazīties Kultūras ministrijas mājaslapā.

Savu dalību aicinām laikus pieteikt uz e-pastu [email protected] sūtot savu vārdu uzvārdu telefonu un pārstāvēto pašvaldību.

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība no 2018. gada 26.marta līdz 16.aprīlim veic skolēnu reģistrāciju pasākumam “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālas izglītības iestādēs”.

Pasākuma mērķis veicināt skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas, pieredzi un priekšstatu par darba tirgus vidi. Pasākuma īstenošanas periods no 2018. gada 1.jūnija līdz 31.augustam. Skolēnu pasākumā iesaista uz laiku līdz vienam mēnesim.

 
 
 

 

Latvijas Valsts prezidenta vizīte Zilupes novada pašvaldībā 2018.gada 23.martā.

 
 
 

 

 
 
 

 

Zilupes novada domes informācija par lēmumu „Par Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības likvidāciju”    

Zilupes novada pašvaldības dome informē Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības skolotājus, izglītojamo vecākus, izglītojamos, struktūrvienības darbiniekus par Zilupes novada pašvaldības 26.02.2018. ārkārtas domes sēdes lēmumu „Par Pasienes pamatskolas Zilupes vidusskolas struktūrvienības likvidāciju” ar 2018.gada 31.augustu.

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu bērni turpmāk var apgūt Zilupes pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības programmas – Zilupes vidusskolā.

Zilupes novada pašvaldība nodrošinās izglītojamo pārvadāšanu uz skolu un atpakaļ ar pašvaldības transportu.

Lēmums

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība aicina lauku uzņēmējus un zemniekus uz sabiedrisko apspriešanu, lai izteiktu savus priekšlikumus par Zilupes novada pašvaldības ieceri sakarā ar plānoto grants ceļu seguma pārbūvi Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu būvniecība vai pārbūve. 
Zilupes novadam maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir 0,43 milj. eiro. Atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Sabiedriskās apspriešanas sapulces notiks:

Vieta

Datums

Laiks

Pasienes pagasta pārvalde

07.03.2018.

10.00

Lauderu pagasta pārvalde

08.03.2018.

10.00

Zaļesjes pagasta bibliotēka

09.03.2018.

10.00

 

Kontaktpersona:  Aina Borsuka, Zilupes novada pašvaldības izpilddirektore, tālr. 65707311

 
 
 

Nekustamā īpašuma izsole 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

Tirgus laukums 6 dz.1, Zilupe, Zilupes novads, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 42,8 kv.m. un kopīpašuma 4280/8477 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 6817 002 0038 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 6817 002 0038 002) un zemes (kadastra apzīmējums 6817 002 0038) kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma kopums, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena- EUR 511.34 (pieci simti vienpadsmit euro un 34 centi). Nodrošinājuma nauda- EUR 51,00 (piecdesmit viens euro un 00 centi). Maksājumi novada domes kontā SEB Banka AS UNLALV2X, LV50 UNLA 0050019991554, vai Swedbank AS HABALV22 LV45HABA0551034634027

Izsoles norises laiks 28 02.2018., plkst.10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 13, Zilupē, kā arī var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot t. 65707311.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis līdz 2018.gada 28.februārim plkst.8.00 (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751).

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības , tās var izmantot  tikai tad , ja tās rakstveidā piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

Izsoles noteikumi

 
 
 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2018.gada 1.februārī

 Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:
- jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;
- neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
- valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.

Dienests aicina visus mežsaimniekus, kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā minētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta saņemšanai šajā kārtā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" ietvaros.


Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384, E-pasts: [email protected]

 
 
 

 

Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) īstenošana.

Projektu īsteno Slimību profilakses un kontroles centrs 24 pašvaldībās: Aizputes, Babītes, Baldones, Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Pārgaujas, Priekuļu, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes novada pašvaldībās.

Projekta mērķis ir:

1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam galvenās sabiedrības veselības problēmas Latvijā ir augstie saslimstības un mirstības rādītāji sirds un asinsvadu, onkoloģijas, kā arī garīgās veselības jomās. Arī reproduktīvā veselība tiek uzsvērta kā viens no būtiskiem sabiedrības veselību raksturojošajiem indikatīvajiem rādītājiem, kuram būtu jāvērš īpaša uzmanība, paaugstinot informētību. Sabiedrības informētības uzlabošana, personīgo iemaņu attīstīšana un uzvedības maiņas veicināšana ir vienkārši un efektīvi pasākumi, kas veicina sabiedrības veselības uzlabošanos un ļauj samazināt saslimstības un mirstības rādītājus.

Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus. Lai sekmētu sociāli – ekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, projekta ietvaros īpaši tiks uzrunāti novadu iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kv.km., trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī bērni.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.

Projekta kopējais finansējums – 742 853,00 EUR, t.sk.:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 631 425,05 EUR;
 • valsts budžeta finansējums – 111 427,95 EUR.

Plašāka informācija par projekta saturu un aktualitātēm pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapāhttps://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-9242pasakuma-projekts.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Kļūsti par brīvprātīgo Valsts probācijas dienestā!

Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālā struktūrvienība noslēdz preventīvo pasākumu ciklu

Foto no www.ludzasgimnazija.lv un VPD Ludzas TSV arhīva

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2017.gada 30.augustā

 
 Pieteikties kompensācijām plūdu radītajiem zaudējumiem varēs elektroniski

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis izstrādāt moduli Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kurā LAD klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta dienestā deklarētajām platībām. Iesniegt pieteikumus EPS varēs līdz 2017. gada 1. oktobrim. LAD informēs par iesniegumu pieņemšanas sākumu. Par kompensāciju apjomu, kas tiks piešķirts lauksaimniekiem, lems Zemkopības ministrija.

Ārkārtas situācija ir izsludināta no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim 27 novados: Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines Varakļānu un Krustpils novados.

  


Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027384

E-pasts: [email protected]

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Paziņojums

Zilupes novada pašvaldība izsludina cenu aptauju virziena norādes zīmju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana. Pieteikumus iesniegt līdz 24.08.2017. plkst.14:00 Zilupes novada pašvaldībā (sekretārei) personīgi vai pa pastu pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. Kontakttālrunis: +371 65725100.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

BJC sludinājumi 

 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Dzelzceļa māja 274,6. km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 900 0031 – sākumcena EUR 190.00, nodrošinājums EUR 19.00, izsole 27.07.2017. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 13.07.2017. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

 
 
 

 

PAZIŅOJUMS

 

Zilupes novada pašvaldības domē

ievēlētie kandidāti

 

Zilupes novada vēlēšanu komisija 2017.gada 4.junijā apstiprināja balsu skaitīšanas galīgos rezultātus.

Ievēlētie deputāti sakārtoti alfabēta secībā:

 

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

1.

Oļegs Agafonovs 

Latgales partija

2.

Sergejs Fenčenko 

Latgales partija

3.

Olga Jarošenko  

Latgales partija

4.

Skaidrīte Marčenoka  

Latgales partija

5.

Niks Murašovs  

“ Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

6.

Anna Peličeva 

Latgales partija

7.

Gunārs Smuļko 

Latgales partija

8.

Vitālijs Vaļdens 

Latgales partija

9.

Svetlana Voitkeviča

Latgales partija

 

Sīkāk ar 2017.gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātiem var iepazīties https://www.cvk.lv/pub/public/  mājas lapā.

 
 
 

Bērnu aizsardzības dienai veltītais pasākums Zilupes pilsētā 

Previous Next
 
 
 

Afiša 


 
 
 

Skola 

 
 
 

Aktualitātes 

20.maijā Preiļu parka estrādē notika Latgales novadu jauniešu deju kolektīvu un Preiļu deju apriņķa dejotāju svētki. "Sadancošana 2017". Svētkos piedalījās Zilupes tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Tracis".

 
 
 

 

Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Tā ir par asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu.

Anketu var aizpildīt gan paši cilvēki ar invaliditāti, gan viņu uzticības personas – ģimenes locekļi, radinieki, draugi vai citas uzticības personas –, ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu.

Aicinām izteikt savu viedokli, jo tas mums ir svarīgs! Aptaujas anketa pieejama šeit: www.visidati.lv/aptauja/1278504231/

 
 
 

 

"Mums latviešiem kā ozoliem būt - dzīt saknes dziļi savā Tēvu zemē un kupliem zaru vainagiem debesīs tiekties pēc gaismas.

Akcija "Apskauj Latviju" vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību - izveidot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās. 2017.gada 4.maijā pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās stādīsim ozolus, kam būs pievienota īpaša norāde, kas apliecinās, ka tas ir Latvijas simtgades ozols. Stādīšanas darbi tiks vienlaicīgi uzsākti no četriem galējiem Latvijas punktiem, kuros par piemiņu valsts astoņdesmitajai jubilejai (1998.gadā) tēlnieks Vilis Titāns izveidoja skulpturālu grupu "Latvija saules zīmē". Meikšānu ciemā Zilupes - Šķaunes ceļa malā atrodas viena no četrām zīmēm "Austras koks", jo būdams vistālāk uz valsts austrumiem, pirmais "sveic" sauli. "Saules puķe" - Latvijas tālākais dienvidu punkts - atrodas Demenes pagastā, Daugavpils novadā. "Zaļais stars" - Latvijas galējais rietumu punkts - atrodas Bernātos, Nīcas novadā. "Baltās naktis" - Latvijas tālākais ziemeļu punkts - atrodas Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā.

 4.maijā plkst. 9.00 pie „Austras koka” Meikšānu ciemā, Pasienes pagasta, Zilupes novadā, tiek uzsākta akcija „Apskauj Latviju” .

Kuplini ar savu klātbūtni šo vēsturisko mirkli arī Tu!

Akciju "Apskauj Latviju" rīko Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju, organizācijām - Latvijas mazpulki un Jaunsardze un Latvijas pašvaldībām. "

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

ZILUPES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA 

PAZIŅOJUMS

 „ Par novada vēlēšanu komisijas darba laika noteikšanu deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai”


Zilupes novada vēlēšanu komisija

Sakarā ar Pašvaldību vēlēšanām

2017. gada 3.jūnijā

Izsludināts konkurss

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai