Zilupes vidusskolas neklātienes programmas stundu saraksts

PIRMDIENA

Laiks

10b. klase

11b. klase

12b. klase

1. 14.15-14.55

Informātika

Latvijas un pasaules vēsture

 

2. 15.00-15.40

Latvijas un pasaules vēsture

Ķīmija

Matemātika

3. 15.45-16.25

Matemātika

Ģeogrāfija

Latvijas un pasaules vēsture

4. 16.30-17.10

Ģeogrāfija

Matemātika

Krievu valoda

5. 17.15-17.55

Krievu valoda

 

Veselības mācība

OTRDIENA

1. 15.10- 15.50

Vizuālā māksla

Bioloģija

Fizika

2. 15.55- 16.35

Fizika

Angļu valoda

Bioloģija

3. 16.40- 17.20

Bioloģija

Fizika

Angļu valoda

4. 17.25- 18.05

Angļu valoda

Latviešu valoda

Fizika

TREŠDIENA

1. 15.10- 15.50

Matemātika

Ekonomika

Latviešu valoda

2. 15.55- 16.35

Ekonomika

Matemātika

Literatūra

3. 16.40- 17.20

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

4. 17.25- 18.05

Literatūra

Literatūra

 

CETURTDIENA

0. 14.25- 15.05

 

 

Angļu valoda

1. 15.10- 15.50

Latviešu valoda

Angļu valoda

Ķīmija

2. 15.55- 16.35

Angļu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

3. 16.40- 17.20

Ķīmija

Krievu valoda

Literatūra

4. 17.25- 18.05

 

Informātika

 

Krievu valoda