Zilupes vidusskolas Atbalsta personāla darba laiks

 

Nr.

p.k.

Uzvārds, vārds

Amata nosaukums

Nedēļas dienas

Darba laiks

1.

Ļubova Losāne

 

Bibliotekāre

Katru dienu

8.00 līdz 16.00

2.

Biserova Jeļena

 

Medmāsa

Katru dienu

8.00 līdz 16.00

3.

Borisenko Viktorija

 

Logopēde

Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena

12.50 līdz 16.00

4.

Seimuškina Velta

 

Speciālās izglītības skolotāja

Ceturtdiena

8.30 līdz 16.00

5.

Agakija Lidija

 

Psihologs

Pirmdiena

8.30 līdz 16.00