Spēkiem mērojas jaunie biologi.

 

2014.gada 28.novembrī  notika Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu apvienības  bioloģijas  37. valsts  olimpiādes 2.posms.Olimpiādes darbus tiešsaistē pildīja 45  9.-12.klašu skolēni. Visvairāk dalībnieku piedalījās 9.klašu grupā.

    Šogad jau otro gadu olimpiādes darbus skolēni pildīja tiešsaistē,  tas ir  vienlaicīgi  visā valstī pieslēdzoties interneta vietnei,  un tos visus laboja vienota žūrijas komisija Rīgā.

    Pēc  rezultātu apkopošanas novadu apvienībā,  ir noteiktas sekojošas vietas.

12.klašu grupā – 1.vietā Ludzas 2.vidusskolas skolniece  Elīna Adamone,skolotāja J.Joničonoka,

                             2.vietā Zilupes vidusskolas skolniece Anastasija Orlova,skolotāja I.Ertmane

                                     un  Kārsavas vidusskolas skolniece Sanda Poikāne,skolotāja V.Tuče,

                             3.vietā Kārsavas vidusskolas skolniece Sabīne Temne, skolotāja V.Tuče

                                     un  Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēns Vladislavs Aleksejevs, skolotāja I.Abricka.

11.klašu grupā -1.vieta netika piešķirta.

                             2.vietā Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēns Māris Lapšovs, skolotāja A.Tutina,

                             3.vietā Ludzas 2.vidusskolas skolēns Germans Kņazjuks, skolotāja J.Joničonoka

                                   un  Kārsavas vidusskolas skolniece Ekaterina Pashanina, skolotāja V.Tuče.

10.klašu grupā-1.vietā Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēns Aigars Luckāns, skolotāja A.Tutina,

                            2.vietā Ludzas 2.vidusskolas skolēns Vadims Jegorovs ,skolotāja J.Joničonoka,

                            3.vietā  Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolniece  Līga Romancāne, skolotāja A.Tutina.

9.klašu grupā -1.vietā Nirzas pamatskolas skolniece Laine Greta Grahoļska ,skolotāja I.Kupreviča,

                           2.vietā Mežvidu pamatskolas skolniece Santa Rupaine ,skolotāja I.Jurdže,

                                        Mērdzenes pamatskolas skolniece Laura Bule, skolotāja L.Čigāne,

                                        Kārsavas pamatskolas skolēns  Kristers Krišāns, skolotāja V.Tuče,

                                        Pušmucovas pamatskolas skolēns Arvis Šmats, skolotāja R.Trukšāne,

                            3.vietā Ludzas 2.vidusskolas skolniece Ksenija Jakušenko, skolotāja J.Joničonoka,

                                         Kārsavas vidusskolas skolēns Ritvars Pundurs, skolotāja V.Tuče,

                                         Mežvidu pamatskolas skolniece Aija Urtāne, skolotāja I.Jurdže,

                                         Pildas pamatskolas skolēns Arvīds Šroms, skolotāja I.Romanova.

  

 Uz  valsts bioloģijas  olimpiādes 3.posmu, kas  21.-23. janvārim norisināsies Rīgā no Ludzas,Ciblas,Kārsavas un Zilupes novadu apvienības uzaicināta tikai viena dalībniece.Tā  ir  Nirzas pamatskolas  9.klases skolniece Laine Greta Grahoļska. Novēlam viņai labi sagatavoties šim atbildīgam pasākumam un godam pārstāvēt novada  jauno biologu saimi.

 

 

Jolanta  Strogonova ,

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

izglītības metodiķe.