Normatīvie dokumenti

 

 
 
 

 

Zilupes VIDUSSKOLAS

NOLIKUMS Nr.2

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 8.pantu