Vidusskola

 

Sakarā ar Zilupes vidusskolas darbinieka saslimšanu ar COVID-19,

1.-4.kl.skolēni no 2020.gada 03.decembra līdz 11.decembrim (ieskaitot) mācās attālināti,

5.-6.kl.skolēni no 2020.gada 03.decembra mācās attālināti!

Liels lūgums visiem skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēniem rūpīgi sekot veselības stāvoklim, ja ir aizdomas par slimību, palikt mājās un sazināties ar ģimenes ārstu!

Skolas administrācija

 
 
 

 

Zilupes novada Zilupes vidusskola

Juridiskā adrese: Skolas ielā 1, Zilupē, LV – 5751
tālrunis: 65724354
e-pasts: vidusskola@zilupe.lv