Parakstu vākšana

 

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un Grozījums likumā "Par pašvaldībām

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietā – Zilupes novada bāriņtiesā, pēc adreses Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā, iesniedzot iesniegumu pašvaldības vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējiem klātienē pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība)

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un Grozījums likumā "Par pašvaldībām publicēšanu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Parakstu vākšanas darba laiks:

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00,

Otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00

Tālrunis uzziņām 65707314, 65707311.

 
 
 

 

Vienlaikus ar Eiroparlamenta vēlēšanām CVK pārraudzībā notiek Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu divu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā:

  1. b) atcelt 2012. gadā ieviesto apgrūtinājumu vēlētājiem rosināt un lemt likumus
  2. a) vienīgo mājokli  neaplikt ar nodokli (likumprojekts apstiprināts CVK ar 17.05.2019 lēmumu nr.52)

(vairāk info skat.CVK lapā)

 

     Parakstu vietas pašvaldībās un darba laiki: (publicēti CVK lapā https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji )

 

Parakstīšana elektroniski: valsts portālā www.latvija.lv/pv

 

Satversmes 90. pants nosaka izpildvaras pienākumu informēt kad un kur notiek CVK reģistrētās procedūras.

 

Satversmes procedūru apraksts  https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/parakstu-vaksanas


Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.

 

Likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai ir izveidojama iniciatīvas grupa, kurai iecerētais likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts ir jāreģistrē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Iniciatīvas grupu drīkst izveidot politiskā partija vai politisko partiju apvienība, kā arī ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Lai likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu varētu iesniegt Centrālajā vēlēšanu komisijā, tā atbalstam 12 mēnešu laikā no tā reģistrēšanas dienas jāsavāc ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu. Vairāk>>

 

Infografika "Likumu ierosināšana"

 

Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Saskaņā ar Satversmes 14.pantu šo tiesību vēlētāji nedrīkst izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru beigām, Valsts prezidenta pilnvaru pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu. Vairāk>>

 

Infografika "Saeimas atsaukšanas ierosināšana"

Satversme paredz, ka Valsts prezidents uz diviem mēnešiem var apturēt Saeimā pieņemta likuma publicēšanu. Likuma publicēšanu apturēt Valsts prezidentam var pieprasīt arī ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas deputātu. Pēc likuma publicēšanas apturēšanas Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāuzsāk parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma atcelšanu. Vairāk>>

Infografika "Tautas nobalsošanas ierosināšana par apturētu likumu"

 
 
 

 

Aktuālās vēlētāju iniciatīvas:

Likums par 2012.gada 8.novembra likuma Grozījumi likumā Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu atcelšanu (29/08/2017)

Nosaukums: Likums par 2012. gada 8. novembra likuma "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"" atcelšanu

Iniciatīvas numurs: 20170918 – 028

Iniciatīvas grupa: Biedrība "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā"

Iesniegts: 2017.gada 29.augustā

Statuss: Reģistrēts parakstu vākšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā 2017.gada 18.septembrī, lēmums Nr.28

Parakstu vākšana sākas: 2017.gada 19.septembris

Parakstu vākšanas beidzas: 2018.gada 18.septembris

Paraksta apliecināšana: 

1) parakstīšanās vietas pašvaldībās

2) zvērināti notāri un veidlapa paraksta apliecināšanai pie zvērināta notāra (672.17 KB)

3) parakstu vākšanas e-pakalpojums www.Latvija.lv *

Apliecināto parakstu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Skolas iela 11-604 (viesnīca "Laine"), 6.st. Rīga, LV-1010

Iniciatīvas grupas kontakti: tālr. 20732777, [email protected].

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka portāla darbība var būt periodiski traucēta. Ja parakstīšanās e-pakalpojuma izpildes gaitā saņemat kļūdas paziņojumu, lūdzam atgriezties pakalpojuma pirmajā solī un uzsākt atkārtotu pakalpojuma izpildi!

 

 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

Nosaukums:  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

Iniciatīvas numurs: 20170421 – 012

Iniciatīvas grupa: Partija "No sirds Latvijai"

Iesniegts: 2017.gada 18.aprīlī

Statuss: Reģistrēts parakstu vākšanai Centrālajā vēlēšanu komisijā 2017.gada 21.aprīlī, lēmums Nr.12

Parakstu vākšana sākas: 2017.gada 22.aprīlis

Parakstu vākšanas beidzas: 2018. gada 21.aprīlis

Paraksta apliecināšana: 

1) parakstīšanās vietas pašvaldībās

2) zvērināti notāri un veidlapa paraksta apliecināšanai pie zvērināta notāra

3) parakstu vākšanas e-pakalpojums www.Latvija.lv *

Apliecināto parakstu iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Aldaru iela 10-3, Rīga LV-1050

Iniciatīvas grupas kontakti: 67131270, e-pasts: [email protected].

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka portāla darbība var būt periodiski traucēta. Ja parakstīšanās e-pakalpojuma izpildes gaitā saņemat kļūdas paziņojumu, lūdzam atgriezties pakalpojuma pirmajā solī un uzsākt atkārtotu pakalpojuma izpildi!

 

 

Sīkāka informācija par likumprojektiem ir pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājalsapā www.cvk.lv

 

Parakstu vākšanas vietas:

1. Zilupes novada bāriņtiesa, adrese Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751, atbildīgā persona Aina Agaki, tel.65707314;

Darba laiks:

pirmdiena:    9.00-11.00    13.00-15.00

otrdiena:       9.00-11.00     13.00-15.00

trešdiena:     9.00-11.00     13.00-15.00

ceturtdiena: 9.00-11.00     13.00-15.00

2. Lauderu pagasta pārvalde, adrese Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722, atbildīga persona Ludmila Matvejenko, tel.65729677;

Darba laiks:

Ceturtdienās no 08.00 -12.00

2. Pasienes pagasta pārvalde, adrese “Svīres”, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732, atbildīgā persona Skaidrīte Marčenoka, tel.65729925.

Darba laiks:

Pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena 9.00 -16.00