Vēlēšanu komisija

 

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija paziņo 2021 gada 5.jūnija Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu rezultātus

 

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija, saskaņā ar “Pašvaldības domes vēlēšanu likuma” 44.pantu, paziņo par 2021.gada 5.jūnija Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu apstiprinātiem rezultātiem. Ludzas novada pašvaldībā ievēlēti piecpadsmit deputāti:

 

Nr.

Vārds, uzvārds

Atzīmes “+”

Svītrojumi

Balsu skaits

Vietas Nr.

Zaļo un Zemnieku savienība

1.

Edgars Mekšs

1 550

242

4 629

1

2.

Oļegs Agafonovs

962

472

3 811

2

3.

Ināra Silicka

726

375

3 672

3

4.

Juris Atstupens

514

381

3 454

4

5.

Valdis Maslovskis

571

448

3 444

5

6.

Renāte Mikaskina

427

378

3 370

6

7.

Inta Rancāne

347

332

3 336

7

8.

Andris Ļubka

342

347

3 316

8

LATGALES PARTIJA

9.

Alīna Gendele

1 373

72

3 523

1

10.

Viesturs Rancāns

635

122

2 735

2

11.

Toms Vorkalis

525

145

2 602

3

12.

Aivars Meikšāns

461

144

2 539

4

13.

Lolita Greitāne

446

148

2 520

5

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

14.

Jevgenija Kušča

219

73

943

1

15.

Modris Karpovs

176

52

921

2

 

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija

 
 
 

 

Ludzas novada vēlēšanu iecirkņi un darba laiks Ludzas novada pašvaldības vēlēšanās

 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:

 

31.05.2021. (pirmdiena) - 16.00 - 20.00 (iepriekšējā balsošana)

01.06.2021. (otrdiena) – 9.00 – 13.00

02.06.2021. (trešdiena) – 16.00 – 20.00

03.06.2021. (ceturtdiena) – 9.00 – 16.00 (iepriekšējā balsošana)

04.06.2021. (piektdiena) – 13.00 – 20.00 (iepriekšējā balsošana)

05.06.2021. (sestdiena) – 7.00 – 20.00 (vēlēšanu diena)

 

Ludzas novada vēlēšanu iecirkņi:

 

625. Ludzas tautas nams, Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads

626. Ludzas tautas nams, Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads

627. Ludzas kinoteātris, Skolas iela 26, Ludza, Ludzas novads

628. Kultūras nams, Vienības iela 49C, Kārsava, Kārsavas novads

629. Tautas nams, Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes novads

630. Administratīvā ēka, Padomes iela 2, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes novads

631. Ciblas novada administratīvais centrs,  "Domes Nams", Blonti, Blontu pag., Ciblas novads

632. Briģu  tautas nams, Tautas nams, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads

633. Ciblas pagasta pārvalde, Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ciblas novads

634. Līdumnieku pagasta pārvalde, "Zvārguļi", Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ciblas novads

635. Cirmas pagasta pārvalde, Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads

636. Pagasta pārvaldes zāle, Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas novads

637. Isnaudas pagasta pārvalde, Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

638. Istalsnas bibliotēka, Dzelmes, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

639. Istras tautas nams, Pagastmāja, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads

640. Pagasta pārvalde, Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes novads

641. Malnavas koledžas muižas korpuss, Muižas iela 4, Malnava, Kārsavas novads

642. Kultūras nams, "Pagastmāja", Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas novads

643. Tautas nams, Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas novads

644. Nirzas tautas nams, Pašvaldība, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads

645. Ņukšu tautas nams, Nākotne, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads

646. Pagasta pārvaldes zāle, "Svīres", Pasiene, Pasienes pag., Zilupes novads

647. Pildas tautas nams, Liepu iela 3, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads

648. Pureņu pagasta pārvalde, Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads

649. Pušmucovas tautas nams, Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas novads

650. Rundēnu tautas nams, Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

651. Tautas nams, Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas novads

652. Zvirgzdenes pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ciblas novads

 
 
 

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu pašvaldību vēlēšanām

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2021.gada 17.marta līdz 6.aprīlim

Saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese: Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldība, 2.stāva konferenču zāle.

Darba laiks:

Trešdien, 17.03. plkst. 12.00 – 16.00,

Ceturtdien, 18.03. plkst. 9.00 – 13.00,

Trešdien, 24.03. plkst. 12.00 – 16.00,

Ceturtdien, 25.03. plkst. 9.00 – 13.00,

Trešdien, 31.03. plkst. 12.00 – 16.00,

Otrdien, 06.04. plkst. 9.00 – 18.00.

LŪGUMS! Kandidātu sarakstu iesniedzējiem iepriekš saskaņot kandidātu sarakstu iesniegšanas laiku ar Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Ivetu Gajevsku (tālr. 29285407).

Prasības deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un CVK 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā. 

Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām var iesniegt:

 1. reģistrēta politiskā partija,
 2. reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienība;
 3. divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās:

 

Lai drīkstētu kandidēt pašvaldību vēlēšanās, deputāta kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1.      jābūt Latvijas vai citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsonim;

2.      jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;

3.      jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;

4.      vēlēšanu dienā (2021. gada 5. jūnijā) ir jābūt sasniegušam (-ai) 18 gadu vecumu.

 

Deputāta kandidāts (-e) drīkst kandidēt pašvaldību vēlēšanās, ja kandidātu saraksta iesniegšanas dienā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā:

 

1) viņam (-ai) ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvieta vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija

vai

2) viņš (-a) ir nostrādājis (-usi) kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz kopš 2020. gada 26. decembra

vai

3) viņam (-ai) attiecīgās pašvaldības teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu saraksta sagatavošana

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu, ko iesniedz Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai klātienē vai elektroniski uz e-pastu: [email protected]. Pieteikumā jānorāda:

1)      partijas vai partiju apvienības nosaukums,

2)     kandidātu saraksta gatavotāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese,

3)     lūgums piešķirt šai personai piekļuves tiesības darbam ar kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumprogrammu 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās,

4)      pieteikuma sastādīšanas datums un vieta.

Ja kandidātu sarakstu iesniedz partija vai partiju apvienība, kandidātu sarakstu nosaukumam jāatbilst attiecīgās partijas, partiju apvienības nosaukumam.

Ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas partijas kopīgi, apvienību nereģistrējot, tad kandidātu saraksta nosaukumā jābūt visu apvienībā ietilpstošo partiju nosaukumiem.

Kandidātu sarakstam jāpievieno šādi dokumenti:

 1. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgajās domes vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām;
 2. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 8.panta prasībām un uz viņu neattiecas likuma 9.pantā minētie ierobežojumi;
 3. šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:
  • kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, datums un mēnesis, dzimums, ja vēlas, — arī tautība,
  • personas kods,
  • ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,
  • reģistrētā dzīvesvieta Latvijā (valstspilsētas pašvaldība vai novads),
  • darbavietas un ieņemamie amati (arī amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos) vai — ja darbavietas nav — nodarbošanās, statuss,
  • kādas izglītības iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē vai programmā),
  • pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,
  • ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,
  • ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, — kandidāta apliecinājums, ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, viņam nav ar tiesas spriedumu liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam;
 4. visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes.

Ja persona kandidē pašvaldībā, kurā viņai pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.

Ja persona kandidē pašvaldībā, kurā viņa ir nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz (bez pārtraukuma) kopš 2020. gada 26. decembra, kandidātu sarakstam jāpievieno attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa.

Kandidātu saraksts jāparaksta attiecīgās partijas vai partiju apvienības lēmējinstitūcijas (-u) pilnvarotajai personai.

Kandidātu sarakstu un pievienojamos dokumentus var parakstīt arī ar drošu e-parakstu un iesniegt vēlēšanu komisijai datu nesējā.

Pašvaldību vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem personas, kuras:

1) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās,

2) ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,

3) kurām likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību,

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās,

6) ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki,

7) ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,

8) citu ES dalībvalstu pilsoņi, ja viņiem nav tiesību kandidēt un tikt ievēlētiem savas pilsonības valstī.

Pašvaldību vēlēšanās kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domēm ievēlējamo deputātu skaitu. Ludzas novadā – 18 kandidāti var būt ierakstīti sarakstā (15+3). Minimālais kandidātu skaits, ko drīkst iekļaut kandidātu sarakstā, ir viens.  

Drošības nauda - 225 eiro

Drošības nauda par kandidātu sarakstu 2021. gada domes vēlēšanām ir 15 eiro par katru domē ievēlējamo deputātu. a domē jāievēlē 15 deputāti, tad drošības nauda, kas jāiemaksā par katru kandidātu sarakstu, būs 15x15 eiro jeb 225 eiro.

 Drošības nauda ir jāieskaita "Pašvaldības vēlēšanu komisijas depozīta kontā drošības naudai"  LV83TREL980230805900B  Valsts kasē.

Vēlēšanu komisija pieņems tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes vēlēšanu komisijas kontā būs iemaksājuši drošības naudu.

Drošības nauda tiks pilnībā atmaksāta, ja kandidātu saraksts domē iegūs vismaz vienu deputāta vietu. Ja dalība vēlēšanās nebūs veiksmīga, drošības nauda pēc vēlēšanām tiks ieskaitīta pašvaldības budžetā.

Iesniedzot kandidātu sarakstu, lūgums pievienot arī aizpildītu iesniegumu par drošības naudas atmaksu.

Komisijas lēmums par saraksta pieņemšanu

Vienas dienas laikā pēc saraksta iesniegšanas vēlēšanu komisija pieņems lēmumu, vai kandidātu saraksts ir pieņemts un reģistrēts vēlēšanām. 

Pēc tam, kad komisija sēdē ir lēmusi, ka saraksts ir pieņemts vēlēšanām, to vairs nedrīkst ņemt atpakaļ un tajā nedrīkst izdarīt nekādus grozījumus. Pēc saraksta pieņemšanas grozījumus kandidātu sarakstā drīkst veikt tikai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija, izsvītrojot pieteiktos kandidātus vēlēšanu likumā noteiktajos gadījumos vai izdarot tehniska rakstura labojumus.