Vēsturisko liecību krātuve Lauderos

 

Vēsturisko liecību krātuve Lauderos.

Rožu iela 6, Lauderi, Zilupes novads

tālr. +371 28204084

e –pasts valentina.klovane@inbox.lv

Piedāvā ceļojumu laikā caur ļoti personisku un tuvu, daudzās paaudzēs Lauderos iesakņotu, Romanovu dzimtas pieredzi. Varēsiet iemēģināt roku dvieļu gludināšanā, senslāvu rakstu valodas apguvē un uzzināt, kāpēc tad Romanovi „ saskāba”?

Iepriekš jāpiesakās!