SENSLĀVU RAKSTU VALODAS DARBNĪCA

 

Lauderu vēsturisko liecību krātuve, Rožu iela 6, Lauderi, tālr. +371 28204084

Lauderu svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca tālr. + 371 26550296

Tāšu darbnīca m. “Bites”, c. Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes novads, tālr. + 371 28656530

Aizraujošs ekskurss vēsturē ar artefaktu apskati un praktiskām darbnīcām.

Piedāvājuma ietvaros vienreizēja iespēja apskatīt autentiskas vēstures liecības Lauderu vēsturisko liecību krātuvē. Varēsiet izpētīt pareizticīgo liturģijā joprojām lietoto senslāvu rakstu valodu un iemēģināt roku rakstīšanā uz vaskotiem dēlīšiem. Tā rakstīja pirmajā Lauderu pagasta skolā 1862.gadā, kas kā baznīcas skola darbojās līdz pat 1921. gada 22. oktobrim, kad to savā pārvaldījumā pārņēma Latvijas Izglītības ministrija.

Tālāk ceļojums vedīs uz tāšu darbnīcu Zilupē, kur izgatavosiet personalizētu rokassprādzi ar savu godavārdu senslāvu rakstu valodā.

Senslāvu valoda Zilupes novada iedzīvotāju ikdienā ienāca uz palikšanu līdz ar pareizticības izplatīšanos mūsu reģionā. Tā, mūsuprāt, ir unikāla nemateriālā kultūras mantojuma saglabātā daļa. Zilupes novada Lauderu bibliotēkas novadpētniecības fondos ir nonācis liels apjoms faktoloģiskās informācijas par novada vēsturi ( t. sk. baznīcas gada grāmatas senslāvu valodā).