Jautrā pierobežas muitnīca

Tālr.: +371 28656530, m.”Bites”, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads

e-pasts: ilgaivanova@inbox.lv

Ļaudis melš,ka pierobeža ir pilnīgi cita republika ar saviem likumiem, tikumiem un pārliecību. Lai patiesi iepazītu vietējo kolorītu, ceļojums jāsāk Pierobežas muitnīcā. Ja atbildīsiet Pierobežas standartiem, varēsiet doties tālāk.