NEPARASTI MARŠRUTI AZARTISKIEM CEĻOTĀJIEM

Nr.

p.k

Maršruta īss apraksts

Attālums

(km)

Pārvietošanās veids

Piezīmes

1.

ZILUPES NOVADA DIŽKOKU STĀSTI

+371 28656530

Dižkoki ir ne tikai unikāla  dabas vērtība, bet arī dažādu vēsturisko līkloču liecinieki ,un katram no tiem ir savs stāsts (Katrīna l, Katrīna ll, barons Rozens, Konstance Benislavska).


 

 52 km

 

 

   Autotransports


Nr.

p.k

Maršruta īss apraksts

Attālums

(km)

Pārvietošanās veids

Piezīmes

2.

Pasienes suņu stāsti laika griežos

Suņu stāsti sākas ar Dominikāņu mūku laikiem Pasienes baznīcā. Pa ceļam iespējams uzklausīt mednieku, robežapsardzes vai šķirnes suņu īpašnieku stāstus. Nobeigumā piedāvājam pašiem no māla izgatavot svilpavnieku suņa veidolā.

 (gids: +371 28656530)

Nepieciešama pase un caurlaide!

 

16 km

 

 

 

 

Autotransports

Papildus pasta izdevumi

3.

Dzimtās vietas sauc!

Pa slavenu novadnieku dzimtajām vietām

a)    Pa Martas Skavronska (Katrīnas I) bērnības takām


Ceļojums vedīs pa Martas bērnības dienu takām, vēstot par mirkļiem, pirms viņa kļuva par
Katrīnu I. Starp citu, iespējams , pateicoties tieši lāčiem,Marta kļuva par Viņas Augstību Krievijas ķeizarieni.

(gids: +371 22172246)

 

b)      Pirmā Latgales dzejniece Konstance Benislavska

Leģendārās personības Konstances Benislavskas dzimta bija dziļi iesakņojusies mūsu novadā.Ceļojuma laikā mēģināsim izsekot viņas likteņa teju neticamajiem pavērsieniem.

(gids: +371 28656530)

Nepieciešama pase un caurlaide!

 

 

 

 

 

 

2,5km

 

 

 

 

 

 

Aptuveni 60 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kājām

 

 

 

 

 

 

 

Autotransports

 

 

 

Nepieciešams autotransports, lai nokļūtu līdz maršruta sākumam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa Martas Skavronska (Katrīnas I) bērnības takām

Pirmā Latgales dzejniece Konstance Benislavska

4.

Pa filmu tapšanas pēdām

Īsais aplis

Garais aplis

Viss maršruts

(gids: +371 28656530)

Nepieciešama pase un caurlaide!

 

 

1 km

19 km

35 km

 

Zirgi

Zirgi

Autotransports

Zirgu  pajūgos vietu skaits limitēts.

Zilupes novadā ir uzņemtas jau 7 slavenu režisoru filmas.

5.

Saules zīmes Zilupes novadā

Austras koks

Sopatņi

Pasienes baznīca

Lauderu lūgšanu nams

(gids: +371 28656530)

Nepieciešama pase un caurlaide!

 

65 km

Autotransports

Vai zinājāt, ka Zilupē saule lec par 31 minūti agrāk nekā Ventspilī?

6.

Interaktīva orientēšanās spēle „Iepazīsti Zilupi!”

Pildot dažādus āķīgus uzdevumus jūs ne tikai iepazīsiet Zilupi, bet arī atklāsiet savu tuvāko slēptākos talantus un izcilākās rakstura īpašības. Pamēģiniet! Nenožēlosiet!

 

(gids: +371 28656530)

1.2 km

Kājām

Īpaši kolektīviem piemērots maršruts

7.

Medus ceļš

Dravas apskate
Medus degustācija
Vaska apstrādes process
Bitenieku stāsti

 

(gids: +371 29162353)

18 km

Autotransports

Biškopības produktus var iegādāties dažāda tilpuma fasējumā