ZILUPES KRISTUS KRUSTA PACELŠANAS BAZNĪCA

Tālr. +371 26550296, Brīvības iela 10, Zilupe, Zilupes novads

http://pravoslavie.lv/

Zilupes pareizticīgo draudzes aizsākumi saistās ar 1866.gadu, kad pēc Vitebskas gubernatora rīkojuma Brigu katoļu dievnamu slēdza, pārveidojot to par pareizticīgo baznīcu. Līdz tam dievkalpojumi notika Novoslobodskas pareizticīgo dievnamā. Kad 1920. gadā baznīcu atdeva atpakaļ katoļiem, Zilupē pēc gada uzsākta jauna dievnama celtniecība, vispirms uzbūvējot nelielu pagaidu baznīciņu. Zemi jaunās ēkas celtniecībai dāvināja vietējais iedzīvotājs Timofejs Zaharenko. Jaunās Zilupes Kristus Krusta pacelšanas baznīcas būvi 1935.gadā uzsāka garīdznieks Vladimirs Antipovs, kas nokalpoja šeit līdz pat 1984. gadam. Viņš apglabāts dievnama pagalmā.

Ugunsgrēka laikā, 2004.g. maijā, dievnams, ka arī nesen ierīkotā baznīcas bibliotēka pārvērtās pelnos: sadega rituālie apģērbi, kora nošu pieraksti, zvanu tornis, sašķēlās viens no zvaniem. Vietējiem iedzīvotājiem izdevās izglābt vienīgi svētbildes. Četru gadu laikā dievnams faktiski tika uzcelts no jauna un ir kļuvis par vienu no Zilupes vizītkartēm.

Jaunā baznīca lepojas ar ārkārtīgi skaistiem gleznojumiem uz griestiem un sienām. Ir izveidota jauna bibliotēka, kur ir gan grāmatas un preses izdevumi, gan video un audioieraksti.

Pateicoties draudzes aktivitātei, atjaunota Opuļu kapliča ar ļoti senu dziedniecisko avotu. Opuļu svētavots (Brigu pag., Opuļu ciemā) ir Latvijā vienīgā pareizticīgo kulta vieta. Tā atrodas meža ieskautā apvidū pašā Krievijas pierobežā, tāpēc apmeklējumam nepieciešama pase un robežsardzes izsniegtas caurlaides. Dievkalpojumi pie avota notiek katru mēnesi. To iecienījuši svētceļnieki, jaunlaulātie, tūristi. Katru gadu 21.septembrī - Dievmātes piedzimšanas svētkos – svinīgā svētceļojumā uz avotu dodas ticīgie no dažādām Latvijas un Krievijas pareizticīgo draudzēm. Šajā dienā notiek ūdens svētīšanas rituāls. Pie avota iekārtota īpaša vieta, kur var noskaloties ar svētīto ūdeni.

* Apmeklējot Opuļu svētavotu, līdzi jābūt derīgai pasei (identifikācijas kartei) un speciālai caurlaidei (atļaujai), kas ļauj uzturēties pierobežas joslā.