Velna dobe

LAUDERU VELNA DOBE

Tālr.: +371 28656530, Lauderu pagasts

 

Kopš 1977.gada Lauderu Velna dobe ir aizsargājamais ģeomorfoloģiskais objekts. To sedz lapu koku audzes, bet iespējamā krātera malas apaugušas ar krūmiem. Velna dobes platība ir ap 1 ha. Unikāls gredzenveida paugurs ar ieliektu virsotni atgādina dobi. Zinātnieku viedokļi joprojām dalās: vai nu ieplakai ir glaciokarsta izcelsme, vai varbūt tā ir pat meteorītu krāterveida iedobe, kas izveidojusies šādu debessķermeņu krišanas rezultātā.