Zilupes vēlēšanu iecirknis

 

Zilupes vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs
Zilupe, Tautas iela 1, Tautas nams

Iecirkņa numurs

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Piedalīšanās vēlēšanās

Amats vēlēšanu iecirkņa komisijā

629.

1.

Aina Agaki

priekšsēdētāja

629.

2.

Ilona Bļudnika

sekretāre

629.

3.

Irina Agafonova

Komisijas loceklis

629.

4.

Vladimirs Kudrjavcevs

Komisijas loceklis

629.

5.

Vija Apele

ne

Komisijas loceklis

629.

6.

Elvīra Silova

Komisijas loceklis

629.

7.

Antoņina Skorodihina

Komisijas loceklis