Lauderu vēlēšanu iecirknis

 

Lauderu vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs

Zilupes novads, Lauderi, Pagasta padome

Iecirkņa numurs

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Piedalīšanās vēlēšanās

Amats vēlēšanu iecirkņa komisijā

640.

1.

Antoņina Filipova

priekšsēdētāja

640.

2.

Vija Kudrjašova

sekretāre

640.

3.

Marija Gorbaņa

Komisijas loceklis

640.

4.

Oļģerts Ostrovskis

Komisijas loceklis

640.

5.

Ilona Loča

Komisijas loceklis

640.

6.

Valentīna Klovane

Komisijas loceklis

640.

7.

Valentīna Spruža

Komisijas loceklis