SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Institūcijā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes! Apmeklētājiem jālieto medicīniskās maskas!

SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” dibināta 2004.gada 18.oktobrī uz bezpeļņas uzņēmuma „Zilupes slimnīca” pamata. Centrs ir Zilupes novada pašvaldības uzņēmums.

Centra galvenie darbības virzieni:

·         Veselības aprūpe (zobārsta pakalpojumi: zobārstniecība un zobu hiģiēna);

·         Sociālā aprūpe (ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojums);

·         Telpu iznomāšana;

·         Tekstilizstrādājumu mazgāšana;

·         Transporta pakalpojumi;

·         Ārstniecības iestāžu reģistra kods: 681800001;

·         Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas Nr.512.

·         Zobārstniecības kabinets atrodas vidusskolas ēkā Skolas ielā 1, Zilupē. Darba laiks:

Ārstniecības personu saraksts un darba grafiks

Tālrunis

Vārds, uzvārds

Pakalpojumu veids

Specialitāte

Pieņemšanas laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

26484613

I.Siličs

IP, V

zobārsts

8.00-15.00


9.00-16.00

8.00-15.00 

 

IP, M

 

15.00-16.00


8.00-9.00

15.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP - pēc iepriekšējas pierakstīšanās

V - Valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšana

M - Maksas pakalpojumu sniegšana

 

Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļa reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra (reģistrācijas Nr.512) un sniedz ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziskā rakstura traucējumiem. Vietu skaits nodaļā – 40.

Maksas pakalpojumi

Informācija personām ar funkcionāliem traucējumiem par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

Noderīgā informācija:

Nacionālais veselības dienests   www.vmnvd.gov.lv
Bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests   www.nmpd.gov.lv 
Izsaukšanas tālr.: 112, 113
Labklājības ministrija   www.lm.gov.lv
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001