Pašvaldību vēlēšanas 2013

Zilupes novada domē

ievēlēti deputātu kandidāti

 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 44.panta,

Zilupes novada vēlēšanu komisija NOLĒMJ:

Apstiprināt 2013.gada 1.jūnija vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka domē ir ievēlēti:

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

1.      

OĻEGS AGAFONOVS

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA

"SASKAŅAS CENTRS"

2.      

VITĀLIJS

VAĻDENS

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA

"SASKAŅAS CENTRS"

3.      

LEONĪDS

OSIPOVS

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA

"SASKAŅAS CENTRS"

4.      

GUNĀRS

SMUĻKO

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA

"SASKAŅAS CENTRS"

5.      

ANNA

PELIČEVA

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA

"SASKAŅAS CENTRS"

6.      

SERGEJS

FENČENKO

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA

"SASKAŅAS CENTRS"

7.      

SVETLANA

VOITKEVIČA

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA

"SASKAŅAS CENTRS"

8.      

ALLA

ČEKSTERE

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA

"SASKAŅAS CENTRS"

9.      

ROBERTS

DOLGILEVIČS

VĒLĒTAJU APVIENĪBA

„ATTĪSTĪBAI”
Zilupes novada vēlēšanu komisija

Sakarā ar pašvaldību vēlēšanām 2013. gada 1. jūnijā

Izsludina konkursu

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai

Iecirkņa numurs

Iecirkņa atrašanās vieta

Iecirkņa adrese

Piesākamo kandidātu skaits

629

Tautas nams

Tautas iela 1, Zilupe,

Zilupes novads

7

630

Zaļesjes administratīvā ēkā

Zaļesjes c., Zilupes novads

7

640

Lauderu pagasta pārvalde

Lauderi, Zilupes novads

7

646

Pasienes pagasta aktu zālē

Pasienes c., Zilupes novads

7

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;

4) kurš nav Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Zilupes novada domē (Raiņa ielā 13, Zilupe), pie sekretāres līdz 2013. gada 18. aprīlim plkst. 1600

Pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājaslapā www.cvk.lv.

Zilupes novada vēlēšanu komisijas kontakttālruņi: komisijas priekšsēdētāja Jeļena Voitkeviča – 26589369, sekretāre Saule Jakušenoka – 28353010.