INFORMĀCIJA VECĀKIEM

 

 
 
 

 

KAS JĀZINA VECĀKIEM, LAI BĒRNS VARĒTU SĀKT APMEKLĒT IZGLĪTĪBAS IESTĀDI?

Jāiesniedz iesniegums vadītājai ar lūgumu uzņemt bērnu Zilupes PII .

 

Vecākiem jāiepazīstas ar iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, pienākumiem, izglītības procesa organizāciju.

 

Jādodas pie sava ģimenes ārsta, kurš sagatavos izziņu par bērna veselības stāvokli, kā arī izsniegs bērna medicīnisko karti (forma 026/u).

VECĀKIEM BĒRNAM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ JĀNODROŠINA:

 

Maiņas apavi, kuri ir ērti, stabili un atbilstoši bērna kājas izmēram.

Atbilstošssezonām un telpu temperatūrai apģērbs.

Higiēnas piederumi - zobu birstīte, zobu pasta un ķemme.

Bērniem, kuri nelieto podiņu, vecāki nodrošina ar autiņbiksītēm un maināmu veļu (vecuma grupas no 1,5 - 3 gadiem).

Sporta nodarbībās vajadzīgs T-krekls, šortiņi, sporta apavi.

VECĀKU RĪCĪBA BĒRNA SLIMĪBAS GADĪJUMĀ:

Slimus bērnus ar paaugstinātu temperatūru, stiprām iesnām, klepu, vēdera izejas traucējumiem, vemšanu un citām saslimšanas pazīmēm uz bērnudārzu vest aizliegts.

Ja bērns slimības dēļ neapmeklē iestādi, pēc bērna izveseļošanās jāiesniedz ārstniecības iestādes izziņa par bērna veselības stāvokli.