Sporta dienas

 

Sporta dienas Zilupes PII

Jau ceturto reizi Zilupes PII bērni kopā ar skolotājam piedalījās Latvijas veselības sporta nedēļā, jeb MOVE Week-2020, lai popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistītu pēc iespējas vairāk bērnu sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem agrāk saplānots kopīgs sporta pasākums tika atcelts. Katrai grupai bija izstrādāts savs scenārijs. Sagatavošanas periodā visās grupās skolotājas pārrunāja ar bērniem par veselīgu dzīvesveidu, veselīgiem produktiem un sporta nozīmi cilvēka dzīvē.

Katra diena grupās sākas no rīta apļa ar jautriem vingrojumiem. Jaunākās grupas bērni nedēļas garumā izmēģināja dažādas rudens aktivitātes ārā. Vidējās grupas “Zvaniņš” bērni piedalījās “Jautros startos” pilsētas velolaukumā un katru dienu vingrinājās dejošanā (atkārtoja dejas kustības pēc multiplikācijas filmas varoņiem). Vecākās grupas “Ābelīte” bērni nedēļas garumā PII rotaļlaukumā izmēģināja dažādas kustību rotaļas un spēles, un nobeigumā piedalījās stafetēs ar skriešanas, lēkšanas, mešanas elementiem. Grupas “Pīlēns” bērni piedalījās vitamīnu maratonā - gatavoja veselīgus našķus, dodas pārgājienā uz mežu un sacentās stafetēs ar netradicionālo sporta inventāru. Visas kustību aktivitātes bija ļoti interesantas, jo bija padomāts ne tikai par bērnu fizisko attīstību, bet arī pievērsta uzmanība dabas aizsardzības jautājumiem.

Par sportisku un aktīvu darbošanos dalībnieki saņēma dāvaniņas no Latvijas sporta nedēļas organizatoriem.

Paldies mūsu radošam skolotājam par radošu pieeju, organizējot sporta aktivitātes! Esam priecīgi par padarīto!

 Veselība nav lieta, ko nosaka liktenis!

Ar gaisotni ģimenē un bērnudārzā, uzturu un ikdienas dzīvi mēs varam daudz darīt, lai bērns būtu vesels!