Mārtiņdiena

 

Mārtiņa gailītis dancīti veda

10. novembrī Zilupes PII nosvinēja Mārtiņdienu. Jau trešo gadu pievēršam īpaši lielu uzmanību latviešu gadskārtu svētkiem, tradīcijām, svētku svinēšanai svaigā gaisā, dabā.

Šī gada plānotais pasākums izvērtās nedaudz savādāks, ne kā tika plānots sākotnēji, sakarā ar stingrākiem Covid-19 ierobežojumiem. Šogad attiecāmies no kopīga pasākuma svinēšanas. Katra grupa Mārtiņdienu nosvinēja individuāli, savas grupas ietvaros.

Jaunākā un vidējā vecuma bērni Mārtiņus nosvinēja savās grupas telpās. Audzinātājas iepazīstināja bērnus ar svētku tradīcijām, simboliem, svinēšanu, ticējumiem. Lasīja tautasdziesmas, dejoja un dziedāja mūzikas nodarbībās apgūtās Mārtiņdziesmas. Grupās ciemojās Mārtinģailis un spēlējas ar mazajiem svētku svinētājiem.

Vecākā vecuma grupas, katra individuāli, Mārtin’dienu nosvinēja PII zālē. Metodiķe Anna un mūzikas skolotāja Tatjana bija sagatavojušas svētku programmu. Bērniem tika stāstīts par Mārtiņdienu, tradīcijām, ticējumiem, novērojumiem. Kas jāievēro svinot un pavadot šos svētkus. Mārtiņbērnus sagaidīja Saimniece ar Mārtiņgaili. Kopā tika dejots, dzejots, spēlēts. Bērni skaitīja dzejoļus, iesaistījās aktivitātēs un jautri pavadīja laiku, neskatoties uz to, ka šoreiz nebija skatītāju.

Pasākuma gaitā bērni uzzināja daudz jauna un interesanta. Mēs novērojam to, ka bērni ar interesi svin latviešu svētkus. Viņiem veidojas priekšstats par tradīcijām un seno svētku svinēšanu.