Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde

 

 

 

Bērnība!

Tu esi zelta ābols,

Kas pie paradīzes

Koka zara auģi,

Mirdzēdams, ka pati saule.

/F. Bārda/

 

 

 

Iestādes adrese: Domes iela 2, Zilupe, Zilupes novads, LV -5751

Tālrunis:  65723100   

E-pasts: zilupespii@inbox.lv

Iestādes vadītāja: Irina Agafonova

Darba laiks:    Darba dienās no 7:30 līdz 17:30, sestdiena un svētdiena – brīvdiena.

                           Diennakts grupa no 7:30 pirmdienā līdz 17:30 piektdienā.

                                                       

 Iestādes vēsture

Zilupes bērnudārzs tika dibināts 1951.gada aprīlī. No 1951.līdz 1959.gada novembrim Zilupes bērnudārzs pakļauts Zilupes rajona Tautas izglītības nodaļai. Pēc Zilupes rajona likvidēšanas līdz 1992.gadam bērnudārzs pakļauts Ludzas rajona Tautas izglītības nodaļai. 1992.gadā dārziņš nodots Zilupes pilsētas pašvaldībai. 2000.gada 26.aprīlī Zilupes bērnudārzs tika pārdēvēts par Zilupes pirmsskolas izglītības iestādi.

 

Šodien

  • Tā ir iestāde, kurā mīt 104 mazuļi vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem; 25 ar lielu fantāzijas un mākslas potenciālu apveltīti, savu amatu mīloši darbinieki, kurus vieno viena vēlēšanās – saprast bērnus.
  • Tā ir iestāde, kurā organizētā vide rada labvēlīgus apstākļus bērna fiziskajai un psihiskajai attīstībai.
  • Tā ir iestāde, kur sekmīgi tiek realizētas daivas programmas:

o   Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, ir spēkā līdz 2016.gada 31.jūlijam

o   Pirmsskolas mazākumtautību mācībvalodas izglītības programma, kods 01011121, ir spēkā līdz 2016.gada 31.jīlijam.

  • Tā ir iestāde, kurā bērnu komfortam un emocionālās labsajūtas radīšanai ir izveidojušas savas tradīcijas:

o   Zinību svētki

o   Dārzeņu balle

o   Miķeli

o   Mārtiņi

o   Ziemassvētki

o   Krāsu balle

o   Lieldienas

o   Meteni

o   Mātes diena

o   Leļļu teātris

o   Neparastās modes skate

o   Rudens kompozīcijas izstāde

o   Manai Latvijai dzimšanas diena

Foto galerija >>