Zilupes pilsētas tautas nams

 

 

 

Tautas nama adrese:

Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes novads, LV- 5751

Tālrunis: 65725378

E-pasts: [email protected]

Tautas nama direktore: Inese Pertaja

 

 

 Zilupes tautas nams dibināts – 1962.gadā 

 

 Misija: 

Veic nozīmīgu kultūras, atpūtas un izklaides, svētku un kultūrvēsturisko tradīciju izkopšanas darbu, paver iespējas izkopt talantu un pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties dažādās interešu grupās. Piesaista Zilupes pilsētas un novada iedzīvotājus pašdarbības kolektīvos un pulciņos, nodrošināt tos ar telpām, kā arī organizēt un atbalstīt dažāda veida kultūras un tradicionālos pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem.

 

Darbība:

 Attīstīt, kopt, popularizēt, organizēt un atbalstīt amatierkolektīvu darbu, veicināt to radošo un māksliniecisko izaugsmi, iesaistīt tos pilsētas un Zilupes novada norisēs. Organizēt atpūtas un izklaides pasākumus, koncertus, izrādes, izstādes, valsts un tradīciju svētkus. Ar profesionālās un amatiermākslas pasākumu daudzveidību nodrošināt iedzīvotāju kultūras un atpūtas vajadzību apmierināšanu.

 

Mākslinieciskie kolektīvi:

 

1.      Tautas deju kolektīvs (bērnu)

2.      Drāmas pulciņš ”Vivat”

3.      Ritma deju grupa “Impulse”

4.      Sieviešu vokālais ansamblis “Slavjanki”

5.      Sieviešu vokālais ansamblis “Fortuna”

 

Darba laiks:  Visas nedēļas dienas no 9.00 līdz 18.00, izņemot svētdienas

 

Telpu īre: Lielā zāle(1 st.) - 15 EUR,

                  Mazā zāle(1 st.) - 8 EUR,

                  Foajē (1 st.) - 5 EUR.