Pasākumi

 

Bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā dažāda veida pasākumus:

o  Jaunāko grāmatu apskatus;

o  Dzejas stundas;

o  Literārās pēcpusdienas;

o  „Grāmatu draugu” kluba tikšanās vakarus;

o  Grāmatu izstādes;

o  Foto izstādes;

o  Lasīšanas pēcpusdienas pirmsskolas un sākumskolas skolēniem;

o  Radošās darbnīcas;

o  Pasākumus bērniem un jauniešiem sadarbībā ar BJIC „Zilupe” u.c.