Zaļesjes pagasta bibliotēka

 

Iestādes apraksts

       Zaļesjes pagasta bibliotēka ir Zilupes novada pašvaldības finansēta kultūras, informācijas un izglītības iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka - galvenais informācijas un kultūrizglītības centrs lauku apvidū, kuras mērķis informācijas sabiedrības veidošana. Bibliotēka praktiski ir vienīga vieta, kur cilvēki bezmaksas var saņemt informāciju.

Zaļesjes pagasta bibliotēka ir Zaļesjes ciemā, 7 km no Zilupes. No 1994. gada bibliotēka atrodas bijošās pirmskolas izglītības iestādes ēkas, pirmajā stavā , kura celta 1973 gadā. Zaļesjes bibliotēkas dibināšanas gads ir 1953. Bet bibliotēkas aizsākumi Zaļesjē meklējami jau 1935. gadā. T. Puisāns savā grāmatā „Nogrimušās jaunavas mantojums”, izd. 1992.g. apgalvo, ka Zaļesjē bija Zaļesjes pamatskolas bibliotēka ar 142 sējumiem.

 Bibliotēkas abonementā pieejami:

 • Daiļliteratūra
 •  Nozaru literatūra
 •  Uzziņu literatūra
 •  Bērnu literatūra
 •  Periodiskie izdevumi
 •  Novadpētniecības materiāli
 • Datora pakalpojumi
 • Interneta pakalpojumi
 • Printera pakalpojumi
 • Kopētāja pakalpojumi
 • Skenera pakalpojumi

     Dotajā brīdī bibliotēkā ir pieci datori, četri no tiem - lietotājiem. Lietotājiem tiek sniegta drukāšanas, skenēšanas un kopēšanas pakalpojumu iespējas.

Pārskats par Zaļesjes pagasta bibliotēkas darbību 2009. gadā

 • Reģistrēto lasītāju skaits – 88

No tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 23

 • Apmeklējumu skaits – 1411

No tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 258

 • Izsniegumu skaits – 3488

No tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 165

 • Jaunieguvumi

               grāmatas– 26

               žurnāli- 260.

 • Krājuma lielums

               grāmatas –3447

               kopa ar žurnāliem -4145.

 • Interneta lietotāju skaits – 36

DARBA LAIKS

Pirmdiena                              10.00-17.00

Otrdiena                                 10.00-17.00

Trešdiena                              10.00-17.00              

Ceturtdiena                            10.00-17.00

Piektdiena                              10.00-17.00

Sestdiena                               brīvdiena

Svētdiena                                brīvdiena

 

ADRESE:

 p/n Aizsili, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV – 5705.

Tālr.:  65707311 – Zilupes novada pārvalde,

mob. 22331536- Jeļena Smutova (bibliotēkas vadītāja).

E–pasts: zalesjebiblio@inbox.lv