Aktualitātes

 

Par pārtikas paku izsniegšanu izglītojamo ēdināšanai maija mēnesī

Pamatojoties uz valdības pieņemto lēmumu par 1. – 12. klašu skolēnu
mācībām attālināti, tiek turpināts pašvaldības atbalsts (pārtikas komplektu
veidā) 1.-12. klašu skolēnu ēdināšanai.

  • Pārtikas komplektus 1.- 6. klašu skolēnu ģimenes varēs saņemt 12.maijā no plkst. 9:00 līdz 13:00 - Zilupes vidusskolas ēdnīcā (rindas kārtībā, ievērojot divu metru distanci);
  • Pārtikas komplektus 7.- 12. klašu skolēnu ģimenes varēs saņemt 19.maijā no plkst. 9:00 līdz 13:00 - Zilupes vidusskolas ēdnīcā (rindas kārtībā, ievērojot divu metru distanci);
  • Līdzi jābūt personas apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Papildus informāciju ir iespējams saņemt pa tālruni: 65707318

 
 
 

 

Par pārtikas paku izsniegšanu izglītojamo ēdināšanai aprīļa mēnesī

Pamatojoties uz valdības pieņemto lēmumu par 1. – 12. klašu skolēnu
mācībām attālināti, tiek turpināts pašvaldības atbalsts (pārtikas komplektu
veidā) 1.-12. klašu skolēnu ēdināšanai.

  • Pārtikas komplektus 1.- 6. klašu skolēnu ģimenes varēs saņemt 21.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 13:00 - Zilupes vidusskolas ēdnīcā (rindas kārtībā, ievērojot divu metru distanci);
  • Pārtikas komplektus 7.- 12. klašu skolēnu ģimenes varēs saņemt 28.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 13:00 - Zilupes vidusskolas ēdnīcā (rindas kārtībā, ievērojot divu metru distanci);
  • Līdzi jābūt personas apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Papildus informāciju ir iespējams saņemt pa tālruni: 65707318

 
 
 

 

                     Par pārtikas paku izsniegšanu izglītojamo ēdināšanai marta mēnesī

Pamatojoties uz valdības pieņemto lēmumu par 1. – 12. klašu skolēnu
mācībām attālināti, tiek turpināts pašvaldības atbalsts (pārtikas komplektu
veidā) 1.-12. klašu skolēnu ēdināšanai.

  • Pārtikas komplektus 1.- 6. klašu skolēnu ģimenes varēs saņemt 24.martā no plkst. 9:00 līdz 13:00 - Zilupes vidusskolas ēdnīcā (rindas kārtībā, ievērojot divu metru distanci);
  • Pārtikas komplektus 7.- 12. klašu skolēnu ģimenes varēs saņemt 31.martā no plkst. 9:00 līdz 13:00 - Zilupes vidusskolas ēdnīcā (rindas kārtībā, ievērojot divu metru distanci);
  • Līdzi jābūt personas apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Papildus informāciju ir iespējams saņemt pa tālruni: 65707318