Pasienes pagasta tautas nams

 

Vadītāja:  Jekaterina Sovāne

Telefons: 26609851

epasts: [email protected]

Adrese: „Svīres” , Pasiene, Pasienes ciems, Zilupes novads , LV-5732

 

Pasienes pagasta tautas nams ir Zilupes novada pašvaldības finansēta kultūras iestāde.

Pasienes pagasta Tautas nama mērķis ir sniegt kvalitatīvus un daudzveidīgus kultūras pakalpojumus, lokālās kultūras savdabības saglabāšanu, kā arī piedāvāt kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas vietējiem iedzīvotājiem. 

 

Tautas nama kolektīvs “Assorti”, kurš sastav no vietējiem iedzīvotājiem, organizē visdažādākos pasākumus – Valsts un gadskārtu svētkus, koncertus, u.c. Vasaras sezonā tiek organizēti dažādi pasākumi  bērniem.

Mēs esam radoši, atvērti un pozitīvi. Mūsu dienas paiet, gatavojot svētkus Jums!

 

Telpu īre:  20 EUR / dienā

 
 
 

 

Skaņu aparatūras iegāde Zilupes novada Pasienes pagasta tautas namam  Projekts Nr. 14-01-LL33-L413201-000009

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ietvaros iegādāta mūsdienīga un profesionāla skaņu aparatūra Zilupes novada Pasienes pagasta tautas namam.

 

 

Nosaukums

Skaņu aparatūras iegāde Zilupes novada Pasienes pagasta tautas namam

Identifikācijas Nr.

14-01-LL33-L413201-000009

Programma

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākums ” Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā “

Īstenošanas vieta

„Svīres”, c.Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads

Īstenošanas laiks

2015.gads

Mērķis

Attīstīt kultūras infrastruktūru, iegādājoties skaņu aparatūras komplektu Zilupes novada Pasienes pagasta tautas namam

Galvenās aktivitātes

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

Projekta ietvaros tika iegādāta sekojoša skaņu aparatūra Pasienes pagasta tautas namam: kondensatora mikrofoni, Audio AE kabelis, AKG DMS TETRAD Vocal Set D5 2,4GHz radiosistēma, AKG WMS470 D5 SET BD7-50MW radio mikrofons, mikrofona statīvs, dzērves tipa, American Audio Encore 2000 Multi – media/MIDI darbastacija, pults, JBL EON615 aktīvā skanda, klēpjdators, projektors. Pateicoties realizētajam projektam organizētie pasākumi Tautas namā ir daudz interesētāki un labāk apskaņoti. Līdz ar to tika sasniegts projekta mērķis: Attīstīt kultūras infrastruktūru, iegādājoties skaņu aparatūras komplektu Zilupes novada Pasienes pagasta tautas namam.