Lauderu pagasta bibliotēka

 

Iestādes apraksts

Lauderu pagasta bibliotēka ir Zilupes novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kura glabā un sistematizē grāmatas, periodisko literatūru un citus dokumentus. Sniedz Lauderu pagasta iedzīvotājiem iespēju bezmaksas izmantot iegūto informāciju un tādu veidā paplašināt savu redzesloku. Piedāvātā informācija var būt katalogu, kartotēku, datu bāzu, tematisko mapju, literatūras popularizēšanas pasākumu, reklāmu stendu, lietotāju apmācības un citu formu veidā. Izmantojot esošo bibliotēkas literatūru, esošo bibliotēkā internetu un Ludzas galvenās bibliotēkas bāzes datus, kā arī kopkatalogu un SBA sistēmu.

Bibliotēka ir tā vieta, kur jebkurš cilvēks var lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un atpūsties no ikdienas problēmām.

Bibliotēka ir vietējās nozīmes pašvaldības iestāde. Bibliotēkas finansu kontrole tiek veikta atbilstoši Latvijas likumdošanai, starptautisko finansētāju prasībām un vietējās pašvaldības noteikumiem.

Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 391 no 2008.gada 20. novembrī.

Bezmaksas pakalpojumi:

            Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām.

            Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā.

            Informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku, interneta), NAIS datu bāzes izmantošana, Word, Excel u.c. programmu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana.

            Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumi (izstādes, konsultācijas, tematiski pasākumi u tml.).

            Bibliotēku fonda neesošo iespieddarbu vai dokumentu un citas nepieciešamās informācijas saņemšana no Latvijas Nacionālās un citām bibliotēkām.

            Apmācību un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem interneta un informācijas resursiem.

Maksas pakalpojumi:

                        Informācijas izdruka no Interneta, CD-ROM, datora;

                        Attēla izdruka no interneta, CD-ROM, datora;

                        Teksta un attēla skenēšana;

                        Teksta un attēla kopēšana.

Īsa informācija par iestādes vēsturi

Lauderu pagasta bibliotēka atrodas Lauderu ciema ( 10km no Zilupe un 40km no Ludza). Bibliotēka atrodas pirmskolas izglītības iestādes ēkā, kura celta 1986 gadā.

 Lauderu bibliotēkas dibināšanas gads ir 1946. Lauderu bibliotēkas vēsture ir saistīta ar Pļepļu ciemu. Vēl līdz karam Pļepļu ciemā dzīvoja Kuškisa kungs – saimnieks ar ģimeni, viņam bija divi bērni. Strādāja viņš Zilupē par vecāko mežzini. Kara laikā viņš pamata savu māju un aizbrauca uz Rīgu. Māja stāvēja netālu no sovhoza laikā uzceltajiem zirgu staļļiem, ceļa Lauderi-Blonti-Lauderi kreisajā pusē. Gadu māja stāvēja tukša, tad tajā izvietoja ciema Padomi, ,,sarkano stūrīti”, klubu. Drīz sarkanais stūrītis pārvērtās par Pļepļu bibliotēku. Tā bija viena neliela istaba. Grāmatas izsniedza ciema Padomes sekretāre. Grāmatu fonds pakāpeniski auga, un radās vajadzība pēc cilvēka, kurš veiktu tikai bibliotekāra pienākumus. Lasītāja (Tamara Masaļska), kurā tajā laikā bija skolniece, atceras: ,,Koka ēka. Bibliotēkā bija augsta barjera. Aiz barjeras atradās koka plaukti. Grāmatu bija ļoti maz, ap 300-500 eksemplāru. Grāmatām bija mazs formāts, plāni vāki. Bibliotekārs bija ļoti jauns, pats izdeva grāmatu pāri barjerai. Lasītājs šķirstīja, skatījās, ja grāmata patika – ņēma.”

            1952.gadā notika Pļepļu un Lauderu ciema Padomju apvienošana. Tā bibliotēka Pļepļos tika likvidēta un visas grāmatas pārveda uz Lauderiem, kur ciema Padomē iedalīja nelielu istabiņu. Ēka Pļepļos tika pārdota Ludzas katoļu draudzei un pārvesta uz Ludzu.

Padome un līdz ar to arī bibliotēka atradās nelielā mājiņā ar lieveni, kas bija vērsts uz Lauderi-Nirza-Ludza ceļa pusi.

1964.gadā ciema Padomi, pastu, med. punktu un bibliotēku pārcēla uz citu ēku. Tā bija liela koka māja. Līdz tam māja piederēja skolotājam Jevstafijam (Jegora d.) Hruckim, kurš tajā gan dzīvoja, gan uzturēja skolu.

1982.gada ziemā bibliotēku pārcēla uz ciemata centru – uz kluba-kantora ēku.. Bibliotēka tika izvietota otrajā stāvā vienā istabā, kuras platība bija 36 m2. Vietas bija maz. 1989.gadā blakus atbrīvojās kabinets, kurš tika atdots bibliotēkai. Tajā tika izvietota bērnu literatūra. Kopējā bibliotēkas platība līdz ar to sastādīja 52 m2.

1992.gada novembrī Lauderu bibliotēka pārcēlās uz plašām telpām, kuras atradās Lauderu bērnudārza ēkā. Bibliotēkas platība ir 152,5 m2. Bibliotēkai ir divas lielas zāle kur atrodas literatūra pieaugušiem un bērniem, lasītava, interneta-lasītava un 2006 gadā atklāšana novadpētniecības muzejs-istaba. Bērniem ir nodalīta sava darba zona.

Dotajā brīdī bibliotēkā ir pieci datori, četri no tiem – lietotājiem.

Bibliotēkas statistiskie rādītāji uz 2009. gada 31. decembri: 

  • Reģistrēto lasītāju skaits – 191

no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 82

  • Apmeklējumu skaits – 3411

no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 1532

  • Izsniegumu skaits – 15758

no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 7517

  • Jaunieguvumi

grāmatas – 237

žurnāli – 345

  • Krājuma lielums

grāmatas – 4292

kopa ar žurnāliem – 5281

  • Interneta lietotāju skaits – 100

Darba laiks:              

Otrdiena                                  11.00-18.00

Trešdiena                               11.00-18.00              

Ceturtdiena                             12.00-18.00

Katra mēneša pēdēja trešdiena SPODRĪBAS DIENA, lasītājus neapkalpo

 

Bibliotēkas vadītāja:

            Valentīna Klovane

 

Adrese:

Rožu iela 6, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722

mob. 28204084  Valentīna Klovane 

E–pasts: lauderibib@inbox.lv

                 valentina.klovane@inbox.lv

Galerija

Bērnu darba zona
Bērnu darba zona
Novadpētniecības muzejs-istaba
Interneta-lasītava