Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

 

Pakalpojuma nosaukums

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Dokumentu pieņemšana vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai

Pakalpojuma īss apraksts

Sagatavot lietu nosūtīšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Likumā noteiktie iemesli maiņai, izziņa  no Sodu reģistra

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments un  citi radniecības fakta dokumenti  

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Ir     Veidlapa1     Veidlapa2     Veidlapa3     Veidlapa4

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

1 mēnesis

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva EUR 71.14

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Maksājumi jāveic iesnieguma iesniegšanas dienā

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas

Ir

Atgādinājums

Nav

Brīdinājums

Nav

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

 

Dzīves situācija

Persona vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātienes apmeklējums

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Pa pastu, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

Pakalpojuma sniedzējs

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība

Zilupes novads

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Zilupes novads

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, telefona numurs: 65707311

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks

Katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1.     Valsts nodeva:

LV50 UNLA 0050 0199 91554