Miršanas fakta reģistrācija

 

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts

Sastādīt miršanas reģistra ierakstu un izsniegt miršanas apliecību

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir ģimenes locekļiem vai personai, kura informēta par nāves iestāšanos

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos un mirušās personas pase

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Miršanas apliecību izsniedz miršanas fakta reģistrācijas dienā

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Nav

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas

Ir

Atgādinājums

Nav

Brīdinājums

Nav

Dzīves situācija

Persona mirusi

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātienes apmeklējums

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienes apmeklējums

Pakalpojuma sniedzējs

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība

Zilupes novads

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Zilupes novads

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, telefona numurs: 65707311

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks

Katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Nav